Inera

_DSC1441

Inera är ett aktiebolag som ägs av alla landsting och regioner i Sverige. Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

En support för alla tjänster

Inera har beslutat att öka tillgänglighet och effektivitet gällande support av de nationella e-hälsotjänsterna. En del i detta har varit och är framgent att outsourca support och mottagning av felanmälningar till H1, som på uppdrag av och i samarbete med Inera byggt upp Nationell kundservice, 1a linjen.

Nationell Kundservice – Support och SPOC tjänst

H1 levererar en supporttjänst till Inera som hanterar felanmälningar och agerar som en Single Point Of Contact för samtliga nationella e-hälsotjänster inklusive 1177.se, 1177 sjukvårdsrådgivningen och Umo.se, vilka förvaltas av Stockholms läns landsting. Leverans av supporttjänsten sker dygnet runt, alla dagar, med en hög tillgänglighet för att tillgodose behoven hos de verksamheter som nyttjar de ibland kritiska tjänsterna.