Nyheter

Läs det senaste nyheter och håll dig uppdaterad om vad som är i fokus i H1:s värld.

Kvartalsrapport första kvartalet 2015 – Starkt resultat och positiv inledning av året

Viktiga händelser under första kvartalet 2015 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 26,6Mkr
(att jämföra med 25,7 Mkr första kvartalet 2014) vilket är 3,5 % mer än föregående års första kvartal. Högre intäkter...

H1 Bokslutskommuniké – Stark resultatförbättring under 2014

Viktiga händelser under 2014 Nettoomsättningen under 2014 uppgick till 93,3 MSEK (98,1) vilket var en minskning med 4,9 % i jämförelse med föregående år. Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och...

H1 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2014 – Stark bruttomarginal och ökande affärsvolymer

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2014 Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 20,3Mkr (att jämföra med 23,3 Mkr tredje kvartalet 2013) vilket är 12,9 % mindre än föregående års tredje kvartal. Lägre intäkter...

H1 Kvartalsrapport andra kvartalet 2014 – Positivt resultat och förstärkt kassaflöde för det andra kvartalet 

Viktiga händelser under andra kvartalet 2014 Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 22,6 Mkr (att jämföra med 24,8 Mkr andra kvartalet 2013) vilket är 8,9 % mindre än föregående års andra kvartal. Minskningen härrör i...

Kvartalsrapport första kvartalet 2014 – Bra inledning och starkt resultat

Viktiga händelser under första kvartalet 2014 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 25,7Mkr (att jämföra med 25,1 Mkr första kvartalet 2013) vilket är 2,3 % mer än föregående års första kvartal. Högre intäkter...