News

News

Read the latest news and stay up to date with what’s in focus at H1.

Som första Nordiska Contact Center har H1 certifierats för ISO 9001 & 27001

H1 fortsätter stärka sin BPO leverans. Med utgångspunkt från Contact Center branschens egen standard ISO 18295–1 och 2018 års intensiva arbete med GDPR har H1 nu certifierats för ISO 9001 och 27001

Missade du Kontaktadagen 2019?

Kontaktadagen är Contact Center branschens årliga konferens för inspiration och kunskap. Tema för 2019 var "Förtroende – det framtida kapitalet". Ett passande tema för oss på H1 eftersom vi arbetar enligt följande ledningssystem; ISO 9001 & 27001.

Årsstämma 2019

Aktieägarna i H1 Communication AB, 556730-0610, kallas härmed till årsstämma fredag den 17 maj 2019 klockan 14.00-14.30 på Deloittes kontor, Ringvägen 31, Östersund.

Välkommen Mikael Hagman!

H1 Communication börjar det nya året med att välkomna Mikael Hagman i rollen som Senior Advisor Business Development.

Årsstämma

Aktieägarna i H1 Communication AB, 556730-0610 Kallas härmed till årsstämma tisdag den 3 april 2018 klockan 10.00-10.30 på Deloittes kontor, Ringvägen 31, Östersund.

H1 öppnar contact center i Haparanda

Det svenska Contact Center företaget H1 Communication satsar och öppnar ett kontor i Haparanda. I ett första skede handlar det om tiotalet nya arbetstillfällen inom området kundtjänst med inriktning på fordons- och verkstadsbranschen, men på sikt ännu fler.

Årsstämma

Aktieägarna i H1 Communication AB, 556730-0610 kallas härmed till årsstämma måndag den 20 mars 2017 klockan 10.00-11.00 på Deloittes kontor, Ringvägen 31, Östersund.

Årsstämma 2016

H1 tilldelas kvalitetsmärkningen Trygg kundkontakt

H1 Communication expanderar i Norge

Årsredovisning för 2014 publicerad

Aktieägarna i H1 Communication AB (publ) – Kallelse till årsstämma

Avnotering av H1 Communication AB (publ)

Kvartalsrapport första kvartalet 2015 – Starkt resultat och positiv inledning av året

Slutligt utfall i Panoster Investments ABs Erbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ)

H1: Flaggningsmeddelande

Rättelse angående avseende bedömning av Panoster Investments offentliga erbjudande i H1 Communication AB (publ)

Bedömning av Panoster Investments offentliga erbjudande av styrelsen i H1 Communication AB (publ)

Bedömning av Panoster Investments offentliga erbjudande av styrelsen i H1 Communication AB (publ)

Nytt datum för årsstämma 2015-06-08

H1: Flaggningsmeddelande

Panoster Investment ABs offentliggör Erbjudandehandling beträffande offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ)

H1 har anlitat BDO i anledning av Panoster Investments offentliga erbjudande

H1: Styrelsen för H1 Communication AB (publ) utvärderar kontanterbjudandet från Panoster Investment AB

Marknadsmeddelande 46/15 – H1 Communication AB flyttas till Observationslistan

Panoster Investment AB lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ)

H1 konsoliderar antalet utestående aktier och löser in Saminvest Mitt AB:s A-aktier

H1 Bokslutskommuniké – Stark resultatförbättring under 2014

H1 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2014 – Stark bruttomarginal och ökande affärsvolymer

H1 Flaggningsmeddelande – Inlösen av aktier

Kommuniké från extra bolagsstämma i H1 Communiaction AB (publ) den 3 september 2014

96 % av Svarsservicekunderna rekommenderar H1 Communication

H1 Kvartalsrapport andra kvartalet 2014 – Positivt resultat och förstärkt kassaflöde för det andra kvartalet 

Aktieägarna i H1 Communication AB (publ), 556730-0610

Kommuniké från årsstämma i H1 Communication AB (publ) den 17 april 2014

Kvartalsrapport första kvartalet 2014 – Bra inledning och starkt resultat

Kallelse årsstämma 2014

Bokslutskommunike 2013

Kallelse årsstämma 2013

Bokslutskommunike 2012

H1's nya tjänst ARGHHH!

H1 Communication AB (publ) håller årsstämma den 26 april 2013

Sista handelsdag för BTA B i H1 Communication AB (publ) är 2012-09-03

H1 Communication AB (publ) inleder samarbete med Tradera

Genomförd företrädesemission

Nu startar handeln

H1 genomför nyemission

Positiva nyheter för H1

CEO ökar ägandet i H1

H1 är ny medlem i SCCF

Kallelse årsstämma 2012

H1 erhåller avtal med Inera AB

H1 utökar samarbetet med Homeenter AB

Panduro Hobby AB väljer H1 för nytt uppdrag