FI

FI

WFM – Henkilöstösuunnittelu

Oikea henkilökunta, jolla asianmukainen pätevyys oikeaan aikaan

Henkilöstötarpeen optimointi saattaa olla suuri haaste etenkin kiireisinä aikoina. Liian pienen tai suuren henkilöstömäärän aiheuttamat ongelmat saattavat nopeasti aiheuttaa lisää henkilöstökustannuksia ja epätasaista työnkulkua. H1:n Work force management -tiimi koostuu arvioijista, aikataulujen suunnittelijoista ja reaaliaikaisista neuvojista, jotka auttavat sinua parantamaan ja tehostamaan henkilöstöresurssien käyttöä.

 • Ei liian vähän tai liian paljon henkilöstöä
 • Parempi tuottavuus
 • Parempi motivaatio henkilöstön keskuudessa ja tasaisempi työnkulku
 • Parempi asiakaspalvelu ja tyytyväisemmät asiakkaat.

 

Haluan lisätietoa!

Henkilöstöresurssien suunnittelupalvelut

 

 • Kerää ja analysoi tietoja
  Kerää aiempia tietoja ja tilastoja puhelujen määristä ja niiden erityispiirteistä

 • Puhelumäärien ennuste:
  Luo avainlukuja työstämällä aiempia tietoja- Analysoi tulevia ennusteita sekä aiempien ennusteiden tuloksia ja tiedota niistä

 • Henkilöstöresurssien tarve ja aikataulutus
  Laadi jaksottaisia henkilöstötarpeen arvioita sekä joustavia aikatauluja. Tämä on avain menestyksekkääseen henkilöstöhallintaan

 • Analyysi ja seuranta
  Tunnista päivittäisen toiminnan poikkeamat, tarpeet ja ongelmat ja ehdota yrityksen henkilöstöhallinnan optimointiratkaisuja.

Haluatko parantaa kannattavuutta ja välttää vääränlaisen henkilöstöresurssien käytön?

Syötä tietosi, niin kerromme lisää.