FI

FI

Laatuvarmistetut toimitukset

H1 on ottanut käyttöön useita ISO-standardeja ja sertifiointeja varmistaakseen, että toimitukset vastaavat toimeksiantajien odotuksia.

 • ISO 18295 – Contact Center -alan standardi, jolla varmistetaan keskeisiä suorituskykyindikaattoreita (KPI:t) ja palvelutietoja koskevien sopimusten noudattaminen
 • ISO 9001/14001 – Sertifioitu laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmä, joka takaa jatkuvan parantamisen, kohdentamisen ja pitkäjänteisen laatutyön
 • ISO 27001 – Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä koskeva eurooppalainen standardi varmistaa toimeksiantajien tietoresurssien turvallisen käsittelyn sekä tietoturvallisuusriskien arvioinnin ja käsittelyn

Laatuvarmistettu työprosessi, työntekijämme ja Happy-filosofia muodostavat palvelujemme perustan.

 

ISO 18295-1

Turvallinen aloitus takaa onnistuneet tulokset

Onnistunut ulkoistaminen alkaa hyvästä käynnistysprosessista. H1 on valinnut lähtökohdaksi ISO 18295-1:n standardoidun laadunvarmistusprosessin luomiseksi. Näin varmistamme, että käytössä on heti alusta alkaen oikea tekniikka, työprosessi, edustajien koulutus, henkilöstöresurssien suunnittelu ja tilastojen analyysi.

 

ISO 18295-1 lyhyesti

 • Laatuvarmistettu käynnistysprosessi
 • Työkalut toimeksiannon luonteen perusteellista analyysiä varten
 • Lyhyt ja ketterä työprosessi
 • Järjestelmällisyys työnkulussa, toteutuksessa ja raporteissa
Lue lisää ISO 18295-1 -standardista

Mikä on ISO 18295-1

ISO 18295-1 on standardi, jonka tavoitteena on varmistaa asiakaspalvelukeskuksen velvollisuudet toimeksiantajia ja asiakkaita kohtaan. Standardi on laadittu yhteistyössä alan edustajien kanssa tavoitteena määrittää standardoidut ja proaktiiviset työprosessit ja KPI:t alan palvelujen laadun parantamiseksi. Se auttaa selventämään toimeksiantajien ja työntekijöiden odotuksia, mahdollistaa tulosohjauksen ja parantaa toimeksiantajien ja asiakkaiden tyytyväisyyttä.

ISO 18295-1 koskee asiakaspalvelukeskuksen pääprosessien vaatimuksia ja ohjeita: asiakassuhteita, työnjohtoa, henkilöstöä, toimintaprosesseja, infrastruktuuria ja suhdetta toimeksiantajaan.

ISO 18295-1:n soveltaminen antaa H1:n toimeksiantajille mahdollisuuden määrittää ja dokumentoida yksinkertaisesti ja järjestelmällisesti H1:n toimeksiantoa koskevat velvollisuudet. Se käsittelee ensisijaisesti toimeksiantoon sovellettavia suorituskykyindikaattoreita (KPI:t) ja palvelutietoja koskevia ohjeita, esimerkiksi työskentelytapoja, prosesseja, palvelun soveltamisalaa, tehtäviä ja vastuuta, ennusteita, suunnittelua ja eskalointia.

ISO 9001/14001

Maailmanluokan asiakaspalvelu

H1 pyrkii jatkuvasti varmistamaan oikean palvelun oikeaan hintaan seuraamalla ISO 9001/14001 -standardin mukaista laatuvarmistettua prosessia. Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa tehokkaan työprosessin, jonka avulla voimme auttaa toimeksiantajiamme toimittamaan asiakkaiden vaatimukset täyttäviä palveluja. Standardi keskittyy jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyteen.

 

ISO 9001/14001 -sertifikaatti lyhyesti

 • Laatuvarmistetut toimitukset
 • Jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyys
Lue lisää ISO 9001 -standardista

Mikä on ISO 9001

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnustettu laatutyön ohjausjärjestelmästandardi. ISO 9001 antaa selviä ohjeita ja vaatimuksia laadunohjausjärjestelmälle ja sille, miten tämä edistää asiakkaiden vaatimukset täyttävien palvelujen toimittamista. Standardi keskittyy jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyteen.

H1 soveltaa ISO 9001 -standardia käytännössä, mikä vakiinnuttaa ja tehostaa toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla yksinkertaistetaan organisaatioiden tietoisuutta, osallistumista ja työprosesseja. Standardin soveltaminen tarkoittaa riskipohjaista lähestymistapaa käsiteltäessä toimeksiantajan vaatimuksia, tarpeita ja odotuksia, kun tavoitteena on laadukkaan palvelun toimittaminen asiakastyytyväisyyden (Happy CustomerTM) varmistamiseksi.

Lue lisää ISO 14001 -standardista

Mikä on ISO 14001

ISO 14001 on kansainvälisesti hyväksytty ympäristöjärjestelmästandardi. 14001-standardin perustana on 55 vaatimusta, joita voidaan pitää ympäristöjärjestelmän rakennusosina. ISO 14001 ei kuitenkaan sisällä mitään erityistä ympäristönsuojelutavoitetta vaan perustuu toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

ISO 14001 -standardin mukaisesti H1 on tunnistanut erilaisia ympäristötekijöitä, joista matkustamisesta ja kuljetuksesta aiheutuvilla hiilidioksidipäästöillä on ollut selvästi suurin vaikutus. H1 pyrkii tämän vuoksi järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti optimoimaan kuljetukset ja työmatkat niiden suunnittelun ja kuljetusmuodon valinnan osalta. Työmme ulottuu oman organisaatiomme ulkopuolelle. Kun suunnittelemme aktiviteettejä, pyrimme tehostamaan ja suunnittelemaan myös asiakkaidemme ja ulkoisten sidosryhmiemme matkoja.

ISO 14001 -standardin jatkuva soveltaminen on meidän tapamme varmistaa, että H1 ottaa vastuunsa kestävästä tulevaisuudesta, jonka edistämiseen haluaisimme myös toimeksiantajiemme osallistuvan.

ISO 14001 -standardin soveltaminen käytäntöön on myös osa H1:n kannanottoa kestävän yrittäjyyden puolesta, johon kuuluvat myös kestävä liiketoiminta ja kestävät ihmiset.

Haluatko lisätietoja H1:n laadunhallintatyöstä?

ISO 27001

Tietoresurssien turvallinen käsittely

Toimeksiantajien ja heidän asiakkaidensa tietoresurssien turvallisen käsittelyn varmistaminen on kaikkien H1:n palvelujen perusta. Tavoitteen saavuttamiseksi H1 noudattaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevaa ISO 27001 -standardia. Se tarkoittaa, että H1 kehittää jatkuvasti hallinnollista ja teknistä suojaustaan. Sen kulmakiviä ovat kaikkien tietojen saatavuus, oikeellisuus ja luottamuksellisuus.

 

ISO 27001 -sertifikaatti lyhyesti

 • Toimeksiantajien tietoresurssien turvallinen käsittely
 • Asiakkaiden henkilötietojen turvallinen käsittely
 • Kolmannen osapuolen sertifioima laatutakuu
 • Hallinnollisen ja teknisen suojauksen jatkuva kehittäminen
Lue lisää ISO 27001 -standardista

Mikä on ISO 27001

SS-ISO/IEC 27001:2017 on tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien eurooppalainen standardi (LIS). Standardissa määritetään vaatimukset hallintajärjestelmän perustamiselle, käyttöönotolle, ylläpidolle ja jatkuvalle kehittämiselle.

Standardi sisältää jopa tietoturvallisuusriskien arviointia ja käsittelyä koskevia vaatimuksia. Sitä voidaan käyttää myös organisaation sisäisissä tai ulkoisten osapuolten tekemissä arvioissa, joissa tarkastellaan organisaation kykyä täyttää tietoturvallisuusvaatimuksia.

H1 soveltaa 27001-standardia käytäntöön varmistamalla, että sen toiminnassaan käyttämät tiedot täyttävät seuraavat vaatimukset:

 • Luottamuksellisuus – Tietoihin ei anneta pääsyä eikä niitä luovuteta sivullisille
 • Saatavuus – Tietoja on pystyttävä käyttämään odotetussa laajuudessa ja halutussa ajassa
 • Oikeellisuus – Tiedot ovat täsmällisiä, ajantasaisia ja täydellisiä

Standardin soveltaminen tarkoittaa, että H1 kehittää jatkuvasti hallinnollista ja teknistä suojaustaan. Hallinnollinen suojaus koostuu muodollisesta ja epämuodollisesta tietoturvasta, jossa muodollisuudella tarkoitetaan esimerkiksi tietojen salausta, todentamista ja rakennuksen valvontaa. Epämuodollisella tietoturvalla tarkoitetaan tietoisuutta, turvallisuuskulttuuria ja -käytäntöjä.

ISO 27001 -standardin soveltaminen ja riippumattoman osan sertifiointi varmistaa, että H1 pyrkii järjestelmällisesti ja jatkuvasti suojaamaan toimeksiantajiensa tietoresursseja kaikissa toimeksiannoissa. Jatkuvaa parantamista koskeva standardin vaatimus tarkoittaa sitä, että H1 on tietoturvallisuusnäkökulmastakin hyvin valmistautunut tekniikan ja viestintäkanavien jatkuviin muutoksiin tulevaisuudessa.

Haluatko lisätietoja H1:n tietoturvallisuudesta?

Työssään viihtyvät työntekijät erottuvat joukosta

H1:n edustajat edustavat toimeksiantajiensa tavaramerkkejä ja mainetta vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Parhaiden asiakaskohtaktien luomiseksi H1 noudattaa järjestelmällisesti hyväksi havaittua Happy-filosofiaansa©. Lähtökohtana on, että työssään viihtyvät energiset ihmiset saavuttavat tavallista parempia tuloksia.

 

H1:n Happy-filosofia

 • Tärkeintä on työssä viihtyminen
 • Pieni henkilöstön vaihtuvuus
 • Aina ammattitaitoisesti hoidetut toimeksiannot
 • Hyvin vähän laatuongelmia
 • Pienet koulutuskustannukset

 

Lue lisää H1:n Happy-filosofiasta

 

Nopea ja ketterä lähestymistapa

Ketterä lähestymistapa auttaa pysymään jatkuvasti muuttuvan maailman mukana. Digitalisaatio ja muuttuvat liiketoimintamallit edellyttävät jatkuvia tekniikan, henkilöstöresurssien ja edustajien pätevyyksien muutoksia ja parannuksia. Verkkokoulutusalustamme varmistaa tehokkaasti, että edustajillamme on tarvittavat taidot oikeaan aikaan.

Asiakaspalvelun asiantuntijana H1 antaa jatkuvaa palautetta edistääkseen toimeksiantajiensa jatkuvaa parantamista. Tarvittaessa voimme tarjota myös analytiikka- ja neuvontapalveluja täydellisemmän kokonaiskuvan saamiseksi parannusta vaativista erityisalueista.

 

Ketterien menetelmiemme edut sinulle

 • Proaktiivinen kumppani
 • Jatkuvat parannukset
 • Uusin tekniikka aina käytettävissä
 • Kehitys ja lisämyynti
 • Tilastojen ja avainlukujen hallinta

 

Lue lisää H1:n kaikista palveluista