FI

FI

Tietosuojakäytäntö

 

Johdanto

Meille on tärkeää suojella yksityisyyden suojaasi ja käsittelemme kaikkia tietoja ja kaikkia henkilötietoja voimassa olevien lakien ja sääntöjen mukaan. Kaikissa tilanteissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi tai muuta tärkeää tietoa, sovelletaan aiheellisia toimenpiteitä tietojen valtuuttamattoman käytön, levittämisen, muuttamisen tai tuhoamisen estämiseksi.

Tarkoitus

Tietosuojakäytäntömme tarkoituksena on selittää, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi. Selitämme myös oikeutesi sekä sen, miten sinun tulee toimia, jos haluat esittää huomautuksia tai tehdä meille valituksen.

Tavoite

Tavoitteemme on, että voisit luottaa siihen, että yksityisyyden suojaasi suojellaan ja kunnioitetaan, sekä siihen, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisesti. Kaikkia henkilötietoja käsitellään varovaisuutta noudattaen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Yleiset suuntaviivat

Esittelemme ohessa yleiset suuntaviivamme ja pääperiaatteemme, jotta ymmärtäisit paremmin, miten käsittelemme tietojasi ja henkilötietojasi.

Mitä tietoja käsitellään?

Meille antamasi tiedot

Voit antaa meille seuraavat tiedot suoraan tai epäsuoraan:

 • Henkilö- ja yhteystiedot: Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, lähiomaisten tiedot, pankki- ja tilitiedot jne.

Tiedot, joita keräämme sinusta

Työsuhteesi alkaessa ja työskennellessäsi H1 Communication AB -konsernissa keräämme mm. seuraavia tietoja:

 • Henkilö- ja yhteystiedot: Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, äänesi jne.

Ilmoittamiasi tietoja tarvitaan työsuhteen solmimiseksi.

Mitä teemme tiedoillasi?

Kaikkia tietoja käytetään voimassa olevan työsopimuksen ylläpitämiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin laillisesti hyväksyttyihin syihin ja seuraaviin tarkoituksiin:

Tietojen käsittelyn tarkoitus Käsittelyn oikeusperusta
(miksi käsittely on välttämätöntä)
Henkilötietojesi vahvistaminen sekä henkilö- ja yhteystietojesi tarkistaminen. Sinun kanssasi tekemämme sopimuksen mukaisten sitoumustemme toteuttaminen.
Palkkasi ja muiden tuloja, veroja jne. koskevien tietojen hallinnointi. Sinun kanssasi tekemämme sopimuksen mukaisten sitoumustemme toteuttaminen.
Palvelujemme ja sisäisen toimintamme hallinta sisältäen vianhaun, tietojen analysoinnin, testauksen ja tilastolliset tarkoitukset. Sinun kanssasi tekemämme sopimuksemme mukaisten velvoitteiden ja muiden oikeutettujen etujen suorittaminen.
Sovellettavan lainsäädännön noudattaminen, esim. kirjanpitolaki. Sovellettavan lainsäädännön noudattaminen.

 

Keille voimme mahdollisesti jakaa henkilötietosi?

Saatamme luovuttaa tai jakaa tietosi valikoiduille kolmansien osapuolille. Otamme käyttöön kaikki kohtuulliset oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja sopivalla suojatasolla siirtäessämme ne kyseisille valikoiduille kolmansille osapuolille ja jakaessamme niitä näiden tahojen kanssa. Saatamme jakaa tietosi seuraavien osapuolten kanssa tai seuraavissa tapauksissa:

 • Toimittajat ja alihankkijat kuten konserniimme kuuluvat yhtiöt 
  Jaamme tarvittaessa henkilötietosi toimittajien tai alihankkijoiden kanssa voidaksemme suorittaa sinun kanssasi tekemämme sopimuksen mukaiset velvoitteemme sekä muihin tämän tietosuojakäytännön mukaisiin tarkoituksiin.
 • Viranomaiset
  Saatamme luovuttaa tarvittavia tietoja viranomaisille kuten poliisille tai verohallinnolle, mikäli meillä on lain mukaan velvollisuus tehdä niin tai mikäli olet hyväksynyt, että teemme niin. Esimerkki tilanteesta, jossa meillä on työnantajana lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietoja, on rahanpesua ja terrorismin rahoitusta estävät toimenpiteet.
 • Tilaaja
  Jotkin toimeksiantomme edellyttävät, että ilmoitat nimesi, osoitteesi ja henkilötunnuksesi voidaksesi suorittaa toimeksiannon. Näissä tilanteissa varmistamme, että tilaaja on GDPR complient.
 • Luovutus 
  Saatamme jakaa henkilötietosi kolmannen osapuolen kanssa:

  • Jos myymme tai ostamme yrityksen tai omaisuuseriä. Näissä tilanteissa saatamme luovuttaa henkilötietosi mahdollisille kyseisen yrityksen tai kyseisten omaisuuserien ostajille tai myyjille.
  • Mikäli kolmas osapuoli hankkii valtaosan omaisuuseristämme.

Huomaa, ettemme myy koskaan henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle.

Missä käsittelemme henkilötietojasi?

Pyrimme aina käsittelemään tietojasi EU:n/ETA:n alueella. Tietosi saatetaan kuitenkin joissakin tilanteissa siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolelle ja niitä saatetaan käsitellä EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitsevassa maassa konserniimme kuuluvan yhtiön tai muun toimittajan tai alihankkijan toimesta. Koska meille on hyvin tärkeää suojella tietojasi, ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin oikeudellisiin, teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja riittävällä suojatasolla, joka vastaa EU:n/ETA:n tarjoamaa suojaa.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen suorittaaksemme sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan ja niin kauan kuin se on tarpeellista lakisääteisten säilytysaikojen kannalta.

Oikeutesi saada, oikaista ja poistaa tiedot

 • Oikeus saada tiedot
  Voit vaatia kopiota (ns. rekisteriote) ja tarkistaa omat henkilötietosi. Kopion pyytäminen on maksutonta.
 • Oikeus pyytää tietojen oikaisua
  Sinulla on oikeus oikaista virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.
 • Oikeus tulla poistetuksi (”oikeus tulla unohdetuksi”) 
  Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista niissä tilanteissa, joissa tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon niitä kerättiin. Jotkin oikeudelliset velvoitteet saattavat kuitenkin estää meitä poistamasta joitakin tietoja välittömästi. Nämä velvoitteet ovat peräisin kirjanpito- ja verolainsäädännöstä. Estämme näissä tapauksissa pääsyn tietoihin, jotka meidän täytyy säästää, jotta niitä ei voida käyttää muihin tarkoituksiin kuin kyseisten oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Ota yhteyttä

Yrityksen nimi (Firma): H1 Communication AB
Osoite: Box 613
Postinumero: 83127
Paikkakunta: Östersund
Yhteyshenkilöt: Mikael Edin
Puhelinnumero: 070-229 07 92
Sähköpostiosoite: dataskyddsombud@h1.se

Meillä on tietosuojavastaava, joka voi antaa tarkempaa tietoa siitä, miten työstämme henkilötietoja ja yksityisyyden suojaa. Tietosuojavastaavaan saa parhaiten yhteyden sähköpostilla dataskyddsombud@h1.se

Tietosuojakäytäntö päivitettiin viimeksi 2018-04-10.