Sunfleet

Teknisk support och kundservice för Sunfleet

Sunfleet startades i slutet av 90-talet som ett samarbete mellan Volvo och Hertz  som en framtidsinriktad och klimatsmart lösning på människors transportbehov. Sunfleet blev snabbt en av de första som kunde erbjuda ett klimatsmart, enkelt och hållbart alternativ för alla som inte vill äga egen bil men samtidigt vill ha tillgång till bil för kortare transporter och resor.

Support och kundservice i samma lösning

Som ett snabbväxande serviceföretag har Sunfleet en ständigt ökande kundstock vilket ställer stora krav på kundservicen, genom kontinuerligt ökande service- och supportbehov. Samtidigt är kundservicen också Sunfleets ansikte utåt och många gånger den första kontakten som nya användare har med Sunfleet.

Kundservicelösningar i takt med  tillväxten

Vi  har tagit hand om Sunfleets kundservice sedan 2005 och i takt med att tjänsten växer skalar vi upp supporttjänsten. Exempelvis har vi successivt utökat öppettiderna och levererar idag kundservice dygnet runt, alla dagar  för att tillgodose behovet för Sunfleets kunder vid frågor eller problem oavsett tid och dag. På så sätt skapar vi tillsammans med Sunfleet goda möjligheter för fortsätt expansion och tillväxt utifrån kundernas behov och antal.

 

Läs mer om Teknisk support

Kundcase