Tillbaka

Dra nytta av information i kundservice för affärsutveckling och kostnadsbesparingar

Vill du använda den information som finns i kundservice för att göra kostnadsbesparing och förbättra tjänste- och produktutveckling. Ett första steg är att analysera nu-läge och ta fram bra beslutsunderlag.  

Ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt att komma igång är att använda CQC-funktionen i kundserviceplattformen för att ta fram statistiskt underlag över den information som hanteras.   

Att kundservice har varit och är under transformation har nog inte undgått någon., från att betraktas som ett rent cost-center, till att idag vara en viktig del av ett företags utveckling. Några av de viktigaste insikterna som bidragit är:

  • Att bra kundbemötande och kundnöjd är helt centralt för varumärket
  • Att slutkundens återkoppling till kundservice är ett viktigt bidrag till produkt- och tjänsteutveckling
  • Att information i kundservice ger bra underlag till förbättringsåtgärder och kostnadsbesparingar.   

Det finns flertalet sätt att analysera, strukturera och få insikter runt feedback från slutkunden. För att systematiskt jobba med förbättringsarbete, förstå nu-läge och sätta rätt mål är det centralt att ha först ta fram ett bra beslutsunderlag

Ett första, kostnadseffektivt, steg är att sammanställa statistik över vad kundserviceärenden handlar om. Genom att utnyttja klassificeringsfunktionen, s.k. CQC, i en kundserviceplattform kan olika ärendetyper klassificeras i real-tid. Ärende klassificeras givet en kundunik uppsättning ärendetyper som vid behov kan ändras dynamiskt. Det ger, över tid, ett bra statistiskt underlag över vad kundserviceärenden handlar om.

Exempel på värdefulla insikter kan vara statisk över ett visst problem kring en produkt eller statistik över kundserviceärenden som orsakas av bristfällig information vid tidigare tillfällen i in kundresa.  

CQC ger också snabb återkoppling vid förändringar av de ärendetyper som kundservice behöver hantera. Det ger i sin tur bra input för att, över tid, optimera den kundservicekompetensen som krävs.

 

Lär dig mer om vår tilläggstjänst ”CQC – Ärendeklassificering”

 

Vill du få nöjdare kunder och veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.


  • Läs mer om hur H1 Communication AB behandlar personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.