För att säkert och tryggt kommunicera elektroniskt finns PKI, Public Key Infrastructure. PKI kan liknas vid ett system eller en infrastruktur för digitala identiteter. Grunden i PKI är elektroniska certifikat som används för identifiering, signering och kryptering. För att garantera säkerhet och integritet i hantering av elektroniska certifikat finns givna processer och säkerhetsrutiner för utgivning, spärr och spärrkontroll.

E-post är idag det viktigaste och mest använda verktyget för kommunikation. Det innebär också att e-post är den mest exponerade och utnyttjade källan för avlyssning och informationsläckage. Sedan maj 2018 och införandet av GDPR är e-post också en viktig del i integritetsarbetet och hantering av personuppgifter. Att betrakta e-post som ”ostrukturerat data” och hänvisa till missbruksregeln i PuL gäller inte längre. Ett effektivt sätt att säkert kommunicera personuppgifter och andra viktiga informationstillgångar med e-post är att använda kryptering med certifikat, så kallat S/MIME.

Certifikat ges ut individuellt till varje användare för kryptering och signering. Genom att e-post skickats signerat garanteras att meddelandet alltid är från rätt person och att inget har ändrats på vägen. E-post signerat med certifikat är därför ett effektivt skydd mot falsk e-post, t ex s.k ”VD-bedrägerier”. Med hjälp av kryptering kan endast mottagaren läsa meddelandet och känslig information kan därmed skickas på ett tryggt sätt.

Tack vare den höga integriteten och säkerheten i certifikat kan de också användas för att digitalt signera dokument.  

Administration av certifikat är förknippat med många och omständliga rutiner. Att investera i kompetens, processer, säkerhetsrutiner och fysiskt skalskydd som krävs för att hantera elektroniska certifikat är kostsamt och där en outsourcing är ett kostnadseffektivt sätt att hantera certifikat.

Innan steget att outsourca finns ett par aspekter att utvärdera, läs mer här Tre tips vid outsourcing av support eller kundservice för eID & PKI-tjänster  

 

Vill du få nöjdare kunder och veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.