Grunden till konkurrenskraft och ett bra medarbetarvarumärke är engagerade medarbetare. Här samlar vi tips som håller engagemanget uppe.

1. Kontinuerligt lärande

Kopplat till vårt mänskliga behov av att växa och att uppleva variation i vår vardag är det viktigt att odla en lärande kultur. Förutom att bygga medarbetarnöjdhet finns flera verksamhetsfördelar som flexibilitet genom multiskilling, optimerad on-boarding och ett effektivt sätt att möta förändringar hos uppdragsgivare.

Ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat sätt att driva kontinuerligt lärande är att använda E-learning. I artikeln höja kvaliteten, förbättra flexibiliteten och sänka kostnader med E-learning finns fler tips.

 

2. Bekräftelse & regelbunden feedback

Att bli sedd och att få känna samhörighet med andra är grundläggande för att vi som människor ska må bra. Med stora team, geografisk utspridning, varierande anställningsformer och 24/7/365 arbetstider är det en utmaning att möta alla medarbetare och ge kontinuerlig feedback. För att bygga en levande feedback-kultur är digitala medarbetarundersökningar ett hjälpmedel. Det bygger långsiktig struktur för feedback på flera nivåer och inte bara från chef till medarbetare utan också kollegor emellan och över arbetsgrupper.

 

3. Bygg självständiga team

Att få arbeta i team med en viss grad av medbestämmande och inflytande är viktigt. I ett Contact Center sker det naturligt med dedikerade självständiga team som sköter leverans mot uppdragsgivaren. För att skapa en så hög grad av självständighet som möjligt kan arbetsflöden synliggöras med hjälp av s.k. ”Wall boards”. Det ger medarbetare och teamet möjligheten att styra produktion och arbetsuppgifter.

 

4. Delat ägarskap och ansvar för helheten

Att känna förtroendet att axla ett ansvar stärker känslan av att känna sig behövd. Ansvaret skall förstås vara anpassad till roll, förutsättningar och befogenheter men med ett delegerat ansvar som är tydligt kopplat till det gemensamma målet skapas en stark ”vi-känsla”. 

En viktig del i att delegera ansvar är uppföljning och feedback. Ett formellt sätt är medarbetarsamtal och att i ledningsarbetet tydligt ge förutsättningar och stötta en feedback-kultur ger bra stöd för, inte minst mellanchefer, att följa upp och ge feedback kontinuerligt i vardagen.

 

5. En transparent kultur

Brist på information är ofta en grogrund till osäkerhet, missuppfattningar och ”skvaller” med ineffektivitet och brist på engagemang som konsekvens. Att ”ta för givet” att motparten vet eller borde veta är ett vanligt misstag.

Med en tydlig ledningsstruktur för ansvar och befogenheter att delge information finns en naturlig process för kommunikation. Ett tips är att jobba med ett verksamhets-ledningssystem där kommunikationsprocesser finns inbyggda. Kommunikationen kan var både digital och muntlig vilket har ett stort värde i att medarbetare ges möjlighet till delaktighet och att känna sig sedd.

 

6. Gemensamt Syfte och Mål

Att etablera väl förankrat mål och ett tydligt syfte, ”en högre mening / varför går jag till jobbet varje dag”, har blivit allt viktigare. Utgångspunkten är att tydlighet och förankring skapar effektivitet men också för att dagens och framförallt morgondagens medarbetare ställer helt nya och tydligare krav på att arbetet skall ha ett syfte och en ”mening” bortanför ”lönekuvertet”.

Att etablera ett tydligt syfte och mål, bortanför lönsamhet och tillväxt, kan vara en utmaning i ett Contact Center och med geografiskt spridd organisation, 24/7/365 arbetstider, är förankring en process som kräver tid och engagemang. Oavsett, sänder ett strukturerat ledningsarbete kring syfte och mål en stark ”vi-känsla” som bygger både engagemang och medarbetarnöjdhet.  

 

7. En hållbar och förebyggande arbetsmiljö

Morgondagens vinnare är de som kan få medarbetare att mån bra, prestera på topp och våga utmana status Q. Att ha hållbara medarbetare är lika mycket en prestationsfråga som en kostnadsfråga i form av lägre sjukskrivningskostnader och ineffektivitet.

Att jobba med den psykosociala arbetsmiljön är idag inte bara ett krav enligt AFS 2015:4 utan också en självklarhet för en modern verksamhet. För att åstadkomma ”ständiga förbättringar” i sitt arbetsmiljöarbete är det otroligt värdefullt att kontinuerligt mäta ”temperaturen” i organisationen. Med hjälp av digitala mät- och uppföljnings-verktyg är det enkelt att kartlägga, sätta mål och prioritera olika insatser. 

Att använda mätverktyg signalerar till organisationen att den psykosociala arbetsmiljön är viktigt, något som i sig bidrar till engagemang.   

 

Frågor, funderingar?

Fyll gärna i formuläret nedan så delar vi mer av vår erfarenhet.