Den tekniska utvecklingen i all ära, men framtidens vinnare är de som kan få medarbetare att må bra, prestera på topp och våga utmana status Q. Den numera väl-citerade Gallup-undersökningen som visar att endast 16% av svenskarna är engagerade i sina arbeten talar sitt tydliga språk, det finns en enorm potential i att jobba med medarbetarvarumärket.

I kunskapsekonomin behöver vi, för att vinna affärer, vara experten i kundens ögon. Att vara expert innebär också att kommunicera hur våra medarbetare mår, vårt CSR-arbete, våra kärnvärden, kultur och mission. Medarbetarvarumärket är därmed helt central för att vi själva ska prestera på topp och framförallt för att vinna framtidens affärer.

Att arbeta med medarbetarvarumärke innebär många olika aktivitet på olika nivåer i en verksamhet. Men, när allt kommer omkring är kärnan i arbetet att skapa engagemang och medarbetarnöjdhet. Ett arbete som går bortom traditionella trivselaktiviteter som AW:s, friskvårdsbidrag och fika på jobbet.

Att vara ”engagerad” innebär att man samarbetar på arbetsplatsen, är entusiastisk och ständigt letar efter nya vägar att nå bättre resultat. För individen handlar det då om allt från trygghet, att ha variation i sin vardag, känna tillhörighet, få bekräftelse till mål och mening. 

Kopplat till att vinna affärer finns det en handfull fokusområden i medarbetarvarumärket. Här är fem tips som stärker konkurrenskraften.

 

1. Bygg en inkluderande kultur och där kunden ingår

Att ”mångfald och en inkluderande kultur” är ett välanvänt uttryck är inte utan anledning. Grunden i medarbetarvarumärket är mångfald med utgångspunkt i kompetens, respekt, lika rättigheter och möjligheter.

Att se, lyssna och respektera genom delaktighet bygger en inkluderande kultur och när även kunden ingår blir det ett naturligt sätt att jobba kunddrivet, att kontinuerligt lyssna på kunden och hen’s behov.     

 

2. Var uppmärksam och stötta förändringsinitiativ

Att konstant förändras och anpassa sig efter en allt snabbare omvärld är avgörande för att överhuvudtaget ha en chans att vinna affärer. Förändring kan mötas av motstånd och viljan (tryggheten) att allt ska vara som det alltid har varit. 

Det är därför extra viktigt att uppmuntra förändringsinitiativ och om möjligt värdesätta ”kultur-värdet” i initiativen framför affärsnyttan i sig.

Från ledningsperspektivet är den viktigaste uppgiften att få individer och organisationen att göra skiftet från att tryggheten ligger i ”att göra som vi alltid har gjort” till att tryggheten istället faktiskt ligger i ”att alltid förändras”, för om vi inte förändras så försvinner vi i dagens snabba affärsklimat!

 

3. Gör innovation och affärsutveckling till något greppbart för alla

Genom att förenkla och ”avmystifiera” blir förståelsen, delaktigheten och kraften i arbetet så mycket större. I grunden är det principer som, sätt kunden först, lyssna istället för att prata, planera och strukturera, sänk risk med bra förstudier, tålamod, handlingskraft och hårt jobb som betalar sig. Det är något som alla kan bidra med.

 

4. Premiera action & feedback

Strategier i all ära men till slut handlar resultatet om att göra, göra, göra. Oftast blir det rätt och ibland blir det fel och då behövs en feedback-kultur som ger energi (och framförallt inte tar energi). Stötta och coach fram handlingskraft, lyft fram goda exempel och energi kommer att lysa hela vägen in till kunderna.

 

5. Låt marknadsarbetet involvera alla

Dagens marknadsföringsverktyg är tillgänglig för alla så utnyttja kraften i att vara många. Stötta och uppmuntra medarbetare på alla nivåer att via sociala media kommunicera kring ert varumärke. Idag, när kunden vill veta mer än bara ditt produkterbjudande, är det transparent och kraftfullt om dina medarbetare kommunicerar. Var inte rädd för ”ärlighet och sanning”, det bygger trovärdighet även om kommunikationen ibland är ”negativ”, ingen vill höra friserade floskler om ”hur bra vi har det”.  

Framtidens affärer bygger på rätt människor med rätt inställning och rätt kunskap, därför blir ditt medarbetarvarumärke avgörande för att vinna.

 

Vill du få nöjdare kunder och veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.