Med fokuserade, motiverade och engagerade medarbetare vinner vi framtidens affärer. Som ledare har vi ett avgörande ansvar att bygga energi, glädje, personligt och kollektivt ansvar. I grunden handlar det om att möta våra grundläggande mänskliga behov i ett professionellt perspektiv. Vilka är då nycklarna?

 

1. Skapa trygghet

Trygghet är ett basbehov som är kopplat till arbetsmiljön och anställningsförhållandet. Behovet av trygghet varierar från individ till individ. I många branscher finns en naturlig utmaning i att matcha trygghetsbehovet mot anställningsförhållandet. Men, att redan i anställnings skedet utvärdera kandidatens trygghetsbehov och erbjuda den anställningsformen som individen verkligen behöver samt att aktivt arbeta med kompetensutveckling är två sätt att ge medarbetare rätt trygghet.

Att säkerställa en god psykisk och fysisk arbetsmiljö är grunden till att känna trygghet på sin arbetsplats. En del handlar om att känna sig trygg i hur det fungerar på arbetsplatsen. Det kräver tydlighet och tillgänglighet i information kring allt ifrån konkreta uppdrag (arbetsprocesser, system, kompetens) till arbetsmiljö- och ledningsfrågor som; hur rapporterar jag ett tillbud? Hur gör jag en sjukanmälan? Vem vänder jag mig till i olika ärenden?

 

2. Bygg samarbeten

I grunden är vi människor ”flockdjur” där vårt sociala sammanhang har en stor påverkan på hur vi mår. Att ”hamna utanför” gruppen är en av våra största rädslor och något som förklarar mycket av vårt mänskliga beteende. Det går tillbaka till vårt ursprung som grottmänniska där ensamhet innebar en säker död. Även om det inte är fallet idag framkallar ensamhet fortfarande höga stressnivåer och bristande engagemang.

Att ha ett sammanhang att verka i är alltså grundläggande för vårt engagemang. Bygg team och projektgrupper både för formella arbetsuppgifter men också för trivselaktiviteter och framförallt se till att ingen lämnas utanför.

 

3. Ge möjlighet till variation

Som alla mänskliga behov så är behovet av variation individuellt. Men, att som ledare kompetensutveckla och låta sina medarbetare arbeta i flera projekt är ett naturligt sätt att skapa variation och som dessutom skapar verksamhetsnytta i form av effektivitet och flexibilitet.

 

4. Bekräfta och få medarbetare att känna stolthet

Att känna sig sedd är oerhört viktigt och är tätt knutet till det engagemang man känner. Bekräftelse går bortanför en relevant ersättningsmodell och kan komma i många olika former och kanaler. Bekräftelse behöver inte bara komma från närmaste chef utan också från kollegor då bekräftelses är tätt knutet till behovet av tillhörighet, något som är värt att uppmuntra ur ett ledarperspektiv.

Ett grundläggande tips är att som chef ”släppa skrivbordet” minst en gång om dagen och ta sig tid att vara ute i teamet. Med dagens distansarbete är behovet än större och med digitala verktyg finns det inga ursäkter.

Som i livet i stort så har vi ett behov av att omge oss och associeras med människor, saker och företeelser som representerar det vi står för. Om vi går till jobbet varje dag utan förutsättningar för att leverera på den nivån vi själva önskar är det lätt att tappa motivationen och engagemanget. Åt andra hållet, med rätt förutsättningar och att få känna stolthet över sitt jobb, sina arbetskamrater och sin arbetsgivare, bygger engagemang.

Ur ett ledningsperspektiv är det vanligt att jobba med till exempel ”Wall-of-Fame”, tävlingar och galor för att uppmärksamma och skapa stolthet för medarbetare. Sett från ledarskapet finns då risken att endast ”högpresterare” får synas och det är därför viktig att planera för att alla får känna sig uppmärksammad.

 

5. Möjliggör utveckling

Eftersom arbetet och våra arbetsuppgifter upptar en stor dela av vår vakna tid ligger mycket av vår känsla av personlig utveckling i att vara tillfredsställd med de arbetsuppgifter vi har. Att utvecklas i sin yrkesroll handlar om en kombination av att få prestera på en nivå som passar vår förmåga, att utmana vår förmåga och bygga ny kompetens.

I ledarskapet är det viktigt att jobba brett med att bygga kompetens men också att vara lyhörd för enskilda medarbetares vilja och behov av kompetens eller att utvecklas i en ny roll. Erfarenhet från interna chefsrekryteringar säger till exempel att det sällan är den som ”skriker högst” som är mest lämpad.

 

6. Var tydlig med mål & riktning

Att skapa ett tydligt mål och ett förankrat ”Varför” är en konkret utmaning för många. Speciellt när ”Varför” behöver gå bortanför tillväxt och vinst för att skapa meningsfullhet för enskilda medarbetare. Ett tips är att fråga sig, ”vad är värt att engagera sig för?” istället för ”vad engagerar mina medarbetare?”.

Det finns ett naturligt samband mellan engagemang och att medarbetare förstår och delar bilden av vart företaget är på väg. Tillsammans med kulturen, förståelsen för hur det egna arbetet bidrar till målet och en gemensam ”buy-in” ger ett starkt och tydligt ”Varför” och medarbetare ska göra den där extra ansträngningen för att ta företaget framåt.

 

7. Jag själv som ledare

Att ”vatten rinner nedåt” är ett uttryckssätt om ledarskap som är lika sant som väl-citerat. De rutiner, attityder, förhållningssätt, moral och åsikter jag som ledare har blir snabbt också teamets. Att reflektera över vad mitt team ”ärver” och på vilket sätt mitt beteende påverkar är en betydelsefull del av ledarskapet.

Lika viktigt, kopplat till engagemang, är förmågan att själv vara engagerad och bidra med energi. Att som ledare försöka skapa ett engagerat team är svårt om man själv inte är engagerad.

Ledarskap innebär inte att vara bäst på allt, utan bäst på att maximera potentialen hos alla individer i teamet. Ett bra sätt att utveckla sitt ledarskap, skapa engagemang och delaktighet är att odla en feedback-kultur både uppåt och nedåt i organisationen. Med konstruktiv återkoppling på utförda arbetsuppgifter, beteenden och attityder skapas tillit och en ”vi-känsla”.

Människor, inte teknik, kommer avgöra framtidens affärer.
Lycka till med ert ledarskapsarbete.

 

Vill du få nöjdare kunder och veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.