Att anställda trivs olika bra beroende på hur länge de har jobbat är naturligt. Engagemang och energi är ofta högt i början men kan vara svårt att behålla över tid. Samtidigt är det viktigt att erfarna medarbetare trivs, för individens glädje och trivsel, den gemensamma produktiviteten och ytterst att de inte ska välja att gå vidare.   

I många fall är anställningstider kring två till fyra år en kritisk tid. Energin som nyanställd och första tidens variation byts ofta till rutiner, vardag och för många dyker tankar upp som; vart ska det här leda, blev det som jag förväntade mig, ska jag byta jobb? Samtidigt är det, ur ett ekonomi- och produktivitetsperspektiv, en kritisk tid för verksamheten. Kombinationen av att ha investerat tid och resurser under uppstartstiden, den kompetens och erfarenhet som medarbetare har samt den rekryteringskostnad det innebär att ersätta gör att det är en kritisk medarbetargrupp som behöver fokus. Här är våra tips:

  1. Skapa variation och kompetensutveckla där det går. Se upp för risken att ”ta trotjänare för givet”, se till att även de får coaching och att de får synas.
  2. Lyssna aktivt efter karriärsmål, drömmar och visioner. Alla är vi olika och med varierande förmåga att uttrycka vad vi vill. Var intresserad men också tydlig med vilka möjligheter som finns. Då minimerar du eventuell frustration och gör det enklare för medarbetare att veta vad som gäller.  
  3. Lägg extra energi på arbetsgruppen och ducka inte för sur-degar. Som i alla relationer minskar vår vilja att vara överseende med tiden. Efter ett par år på samma arbetsplats och arbetsgrupp har vi lärt känna varandra, våra positiva egenskaper såväl som tillkortakommande. Som chef är det viktigt att vara lyhörd för ”irritationsmoment”, personkemi, medarbetarrelationer och kommunikationsutmaningar. Se upp för sur-degar, konflikter med kollegor eller i arbetsgruppen kan snabbt ta tankar om nytt jobb från idé till handling.  

Ett mätresultat över medarbetarnöjdheten för H1 anställda i olika tidsintervaller

Med hjälp av Winningtemp, vårt standardverktyg för att mäta nöjdhet, kan vi kontinuerligt mäta i olika anställningsintervall. Genom att skapa variation där det är möjligt och ett aktivt ledarskap för de erfarna medarbetarna drivas förbättringsarbetet.

Framtidens affärer vinns genom medarbetarna, att behålla och motivera erfarna medarbetare blir då en nyckel.

 

Vill du få nöjdare kunder och veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.