Med respekt för Covid-19 är kundserviceagenter i hemarbete nu en del av vardagen. Samtidigt är 40% av H1:s uppdrag klassade som samhällsviktig verksamhet. Det innebär att många av våra medarbetare behöver utföra sitt arbete på plats i våra lokaler och i vissa fall i separata säkerhetsklassade lokaler med eget passersystem.

Helt naturligt är många oroliga nu i Corona-tider. Som arbetsgivare kan det vara en utmaning att hantera individuella förväntningar på hemarbete och varför en del medarbetare får jobba hemma och andra inte. Ett par tips som underlättar är:

1. Gör vad ni kan för att förebygga genom social distansering. Var kreativ med arbetsplatser, sprid ut fika- och lunchtider, intensifiera städrutiner och höj skyddsnivån vid hantering av fysiskt material (till exempel post & back-office).

2. Multiskilla så långt det är möjligt. Använd e-learning för att snabbt säkerställa att så många som möjligt kan olika uppdrag. Det ger en möjlighet att ha rullande schema där medarbetare kan arbeta hemma i perioder.

3. Informera, informera, informera……är självklart men också nog så viktigt. Brist på fakta och information är gro-grund för oro och brist på förståelse. Var tydlig med tidshorisonten, vad som gäller och när nya beslut tas. Det ger medarbetare ramar att förhålla sig till och det skapar trygghet. Nyttja digitala verktyg och ta tid för extra mycket närvaro, låt alla få komma till tals och ställa sina frågor. Ett bra sätt att kvalitetssäkra att information faktiskt läses är att göra det som en e-learning utbildning med enkla kontrollfrågor.

Corona prövar alla verksamheter och många människor är oroliga, fortsätt kämpa och ta hand om er.

 

Vill du få nöjdare kunder och veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.