Resultatet från många års aktivt arbete i MiCC Enterprise användarförening (före detta Solidus eCare)

Hjärtat i ett Contact Center är en kraftfull telefoniplattform. Plattformen är grunden för att erbjuda rätt funktionalitet, driva effektiviseringsarbete och leverera rätt CX.

För att möta önskemål från våra uppdragsgivare är H1 flexibel i vilken telefoniplattform vi arbetar med. Men i alla leveranser där våra uppdragsgivare inte har specifika önskemål är H1:s standardlösning att använda Mitel MiCC Enterprise (före detta Solidus eCare)

Det strategiska valet av Solidus eCare/MiCC Enterprise tog H1 redan vid företagsstarten för snart 15 års sedan, ett beslut som byggde på grundarnas tidigare erfarenheter av Solidus som marknadsledare för storskaligt Contact Center och då framförallt Solidus unika pris/prestanda.  

För att säkerställa att våra uppdragsgivare får maximalt värde av H1:s val av MiCC Enterprise är H1, tillsammans med ett 40-tal ledande Contact Center, medlem i MiCC Enterprice användargrupp. Tillsammans drivs arbetet med att sammanställa och kommunicera förbättringsförslag och ny funktionalitet. Användarförening driver också ett aktivt arbete för kunskaps- och erfarenhetsutbyte på system- och användarnivå.

 

Uppdragsgivarens perspektiv – ovärderlig erfarenhet

Genom medlemskapet i användarföreningen har H1 kontinuerligt byggt kunskap om hur uppdragsgivare använder plattformen, allt ifrån användarperspektivet, till vad som är viktig funktionalitet och behov av integreringar och apporter. Uppdragsgivarperspektivet ökar vår förståelse av behov och krav i en upphandling men också våra möjligheter att konstruktivt påverka och rekommendera. Uppdragsgivarperspektivet har i sin tur förbättrat vår förmåga till en snabbare, effektivare on-boarding och att hålla hög kvalitet i våra leveranser.

”Vi på H1 var med och grundande användarföreningen. En av de stora fördelarna med MiCC Enterprise är flexibiliteten. Jag kan än idag inte påminna mig om det funnits ett önskemål från våra uppdragsgivare som inte gått att realisera” säger Magnus Larsson CIO på H1 och representant i användarföreningen.

Här hittar du användarföreningens hemsida www.miccug.se

 

Vill du få nöjdare kunder och veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.