Alla verksamheter, oavsett typ och utgångsläge, kan vara med att bidra till ett minskat klimatavtryck. Ett bra sätt för att få koll på sina miljöpåverkande faktorer och strukturerar sitt miljöarbete är att införa ISO 14001 certifiering. 

Grunden i ISO 14001 är 55-skallkrav men där efterlevnaden bygger på ständiga förbättringar. Alltså att ditt miljöarbete utgår från ditt eget utgångsläge och inte någon specifik miljöstandard. Standarden hjälper till att, oavsett utgångsläge, identifierar de miljöfaktorer med störst påverkan och att efterföljande förbättringsarbete sedan sker kontinuerligt.

När det gäller en tjänsteproducerande verksamhet som ett Contact Center är generellt sett den största miljöpåverkande faktorn koldioxidutsläpp, genererad av tjänsteresor och transporter. För att succesivt minska behovet av tjänsteresor och transporter krävs en långsiktig planering i uppdragen och att hela tiden välja ett optimalt transportsätt. För en effektiv leverans i uppdragen behövs en tät dialog vilket gör att planeringen även behöver involvera uppdragsgivare och externa intressenters resor.

För ett Contact Center kan ett konkret sätt att minska behovet av resor vara att arbeta med E-Learning i utbildningsprocessen. Med hjälp av E-learning kan behovet av resor för utbildning, både för uppdragsgivaren och outsourcingpartnern, minskas till ett minimum. Med en E-baserad utbildningsprocess minskas behovet både vid uppstart av ett uppdrag men också vid kontinuerlig vidareutbildning.

E-learning ger flera andra fördelar som du kan läsa om i Höja kvaliteten, förbättra flexibiliteten och samtidigt sänka kostnader – att använda E-learning i samarbetet med din outsourcingpartner.

 

Vill du få nöjdare kunder och veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.