En kundservice hanterar stora mängder personuppgifter och information i den dagliga produktionen. I takt med digitaliseringen och rådande samhällstrender har fokus på personlig integritet ökat, något som får direkta konsekvenser också för en kundservice.

Kundens personliga integritet är en viktig del i förtroendet för varumärket

Faktorerna bakom att vi som konsument blir allt mer försiktigt med vår personliga information är många:

  • Den konstanta ökningen av digitala bedrägerier och ID-kapningar
  • Den senaste tidens informationssäkerhetsincidenter som fått stor medial uppmärksamhet
  • En allt mer digital vardag
  • Sociala medier
  • GDPR

Från ett verksamhetsperspektiv blir därför förmågan att tryggt garantera säker hantering av information viktigt för varumärket. Sett ut ett kundserviceperspektiv, den delen av en verksamhet som generellt sett hanterar mest kundinformation, blir det därmed avgörande att systematiskt och strukturerat arbeta med både teknisk och administrativ informationssäkerhet.  

Ett praktiskt exempel kan vara när medarbetare tar mobilfoto av sig själva eller sina kollegor och lägger ut på sociala medier. Utgångspunkten kan där vara ytterst välmenat, att visa att man är stolt över sin arbetsplats och det man gör. Men, vad händer om fotot också visar en skärm med produktionsinformation eller eventuella papper/pärmar som ligger på skrivbordet bredvid. Helt plötsligt har en välmenad handling blivit en administrativ informationssäkerhetsincident som behöver hanteras strukturerat.  

Med många olika sätt att använda kunddata behövs struktur och kvalitet. 

Dagens tekniska utveckling öppnar stora möjligheter att återanvända kunddata och information. Med tekniska möjligheter som till exempel AI-analys och automatisering finns potential till stora kundvärden. Men, utvecklingen driver också behovet av att ha ordning och reda på grunddatat för att undvika att eventuella brister ”sprids vidare” när data återanvänds.  

Ett tydligt exempel är ”rätten att bli bortglömt” som kom i samband med GDPR. Om en kund påkallar rättigheten kan det snabbt bli en utmaning om personuppgifterna bearbetats i flera led utan tydlig struktur och kvalitet.

Genom att arbeta aktivt med informationssäkerhet, till exempel genom ISO 27001, upprätthålls relevanta tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder, något som automatiskt skapar struktur och kvalitet på data. Det ger bästa möjliga förutsättningar att återanvända data på ett effektivt sätt. I artikeln, att skydda kundens viktigaste tillgång- informationssäkerhetsarbete i en kundservice , hittar du tips och erfarenheter kring informationssäkerhet.    

 

Vill du få nöjdare kunder och veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.