Bærekraftig virksomhet

H1 Communication AB er et selskap med fokus på langsiktighet, vekst og lønnsomhet. Vi ser på helheten; en bærekraftig virksomhet må være bærekraftig på lang sikt og på flere måter. Vår definisjon av en bærekraftig virksomhet bygger på tre komponenter:

 

Bærekraftige forretninger

H1 Communication skal drive langsiktige forretninger med sunn lønnsomhet. Vi prøver å unngå unødvendige forretningsrisiko for å sikre et langsiktig og stabilt forhold til oppdragsgiverne våre. Det betyr for eksempel at vi alltid prøver å inngå avtaler og kontrakter basert på sunne forretningsvilkår og garantinivåer for begge parter. H1 skal alltid opptre med integritet og høy forretningsmoral. Vi skal opptre transparent overfor kundene våre for å sikre at vi følger inngåtte forretningsavtaler. Vi skal alltid jobbe proaktivt og motvirke alle former for korrupsjon, og det i alle forretningsforbindelser: oppdragsgivere, kunder, leverandører og ansatte.

 

Bærekraftige mennesker

H1 Communications viktigste ressurs er alle de ansatte. Ved å jobbe systematisk med arbeidslyst, engasjement og energi, i samsvar med Happy-filosofien vår, ønsker vi å få alle ansatte til å trives og fungere i jobben sin på en bærekraftig måte. Vi jobber alltid for å være en fleksibel og hensynsfull arbeidsplass som gir de ansatte best mulige forutsetninger for et bærekraftig arbeidsliv.

Les mer om Happy-filosofien

 

Bærekraftig miljø

Vi jobber hele tiden med å redusere vårt økologiske fotavtrykk, for å sikre at H1 tar ansvar for en bærekraftig fremtid. H1 har identifisert ulike miljøfaktorer der karbondioksidutslipp fra reiser og transport har vist seg å ha størst effekt. H1 jobber derfor strukturert og langsiktig med å optimalisere transport og tjenestereiser, både hva gjelder planlegging og valg av transportform. Arbeidet strekker seg langt ut over vår egen organisasjon. Når vi planlegger aktiviteter, prøver vi å effektivisere og dessuten planlegge med tanke på våre kunders og eksterne interessenters reiser.