Kvalitetssikrede leveranser

For å sikre at leveringene oppfyller oppdragsgivernes forventninger, har H1 implementert og blitt sertifisert for flere ISO-standarder:

 • ISO 18295 – Kundekontaktsentrenes bransjestandard for å sikre enighet om KPI-er og serviceinformasjon
 • ISO 9001/14001 – Sertifiserte ledelsessystemer for kvalitet og miljø som sikrer løpende forbedringer, målstyring og langsiktig kvalitetsarbeid
 • ISO 27001 – En europeisk standard for ledelsessystemer og spørsmål om informasjonssikkerhet som sikrer trygg håndtering av oppdragsgivernes informasjonsressurser og god vurdering og behandling av informasjonssikkerhetsrisikoer

Kvalitetssikrede arbeidsprosesser sammen med våre ansatte og Happy-filosofien danner grunnlaget for vår levering.

 

ISO 18295-1

Et trygt introduksjonsprogram for vellykkede resultater

Nøkkelen til vellykket outsourcing starter med en god oppstartsprosess. Med utgangspunkt i ISO 18295-1 jobber H1 etter en standardisert kvalitetssikret prosess. Det gjør vi for å sikre at riktig teknikk, arbeidsprosess, opplæring av agenter, bemanningsprognoser og statistiske tilbakemeldinger er tilgjengelige fra dag én.

 

ISO 18295-1 kort fortalt

 • Kvalitetssikret oppstartsprosess
 • Verktøy for grundig analyse av oppdragets natur
 • Kort og smidig arbeidsprosess
 • God orden og oversikt i arbeidsflyter, utførelser og rapporter
Les mer om ISO 18295-1
ISO 9001/14001

Skaper kundeservice i verdensklasse

For løpende å sikre rett service til rett pris jobber H1 etter en kvalitetssikret prosess i samsvar med ISO 9001/14001. Virksomhetens ledelsessystem muliggjør en effektiv arbeidsprosess der vi kan hjelpe oppdragsgiverne våre med å levere tjenester som oppfyller kundens krav. Standarden fokuserer på løpende forbedringer og kundetilfredshet.

 

Sertifisering for ISO 9001/14001, kort fortalt

 • Kvalitetssikrede leveranser
 • Løpende forbedringer og kundetilfredshet
Les mer om ISO 9001
Les mer om ISO 14001
ISO 27001

Sikker håndtering av informasjonsressurser

Det er grunnleggende for alle H1s leveranser å sikre en trygg håndtering av oppdragsgivernes og deres kunders informasjonsressurser. For å oppnå dette jobber H1 i samsvar med ISO 27001, en standard for ledelsessystemer for informasjonssikkerhet. Det innebærer et løpende arbeid med administrativ og teknisk sikkerhet. Grunnsteinene er tilgjengelighet, korrekthet og at all informasjon er konfidensiell.

 

Sertifisering for ISO 27001, kort fortalt

 • Sikker håndtering av oppdragsgivernes informasjonsressurser
 • Sikker håndtering av kundenes personopplysninger
 • Kvalitetsgaranti via tredjeparts sertifisering
 • Løpende arbeid med administrativ og teknisk sikkerhet
Les mer om ISO 27001

Glade medarbeidere gjør stor forskjell

H1s agenter representerer oppdragsgivernes varemerker og renommé 24 timer i døgnet, 365 dager i året. For å kunne gi best mulig kundebehandling jobber H1 systematisk etter en velprøvd metode: H1s egen Happy-filosofi. Utgangspunktet er at mennesker som føler at de har arbeidslyst og energi, presterer utenom det vanlige.

 

H1s Happy-filosofi

 • Stort fokus på arbeidslyst
 • Lav personalomsetning
 • Høy og kontinuerlig kompetanse på oppdragene
 • Færrest mulig kvalitetsmangler
 • Lavere opplæringskostnader

 

Les mer om H1s Happy-filosofi

 

En rask og smidig tilnærming

En smidig fleksibel tilnærming gjør det mulig å holde tritt med dagens stadig foranderlige verden. Digitalisering og skiftende forretningsmodeller krever kontinuerlige endringer og forbedringer innen teknologi, bemanning og agentenes kompetanse. En e-læringsplattform sikrer at agentene våre får riktig kunnskap til rett tid på en effektiv måte.

Som eksperter på kundeservice tilbyr H1 løpende tilbakemeldinger, noe som bidrar til stadige forbedringer for oppdragsgiverne våre. Ved behov for en større helhetlig tilnærming til bestemte forbedringsområder tilbyr vi også tjenester innen analyse og rådgivning.

 

Våre fleksible metoder vil gi dere

 • En proaktiv partner
 • Stadige forbedringer
 • Kontinuerlig tilgang til den nyeste teknologien
 • Utvikling og mersalg
 • Kontroll på statistikk og nøkkeltall

 

Les mer om H1s mange tjenester