Ledelse og styre

H1 Communication AB er et selskap med fokus på langsiktighet, vekst og lønnsomhet.

Vi ser på helheten; en bærekraftig virksomhet må være bærekraftig på lang sikt og på flere måter. Vår definisjon av en bærekraftig virksomhet bygger på tre komponenter: bærekraftige forretninger, bærekraftige mennesker og et bærekraftig miljø.

 

Les mer om bærekraftig virksomhet

 

Ledelse

Mattias Lööv

CEO/CFO

mattias.loov@h1.se

+4670 626 79 10

Mona Rydén

COO / Driftssjef

mona.ryden@h1.se

+4670 249 46 49

Malin Bragner

HR Manager

malin.bragner@h1.se

+4670 693 08 31

Stefan Rydén

Affärsanalys / WFM

stefan.ryden@h1.se

+4670 330 99 04

Styre

Mattias Lööv

Styremedlem

Mona Rydén

Styremedlem

Patric Huczkowski

Styremedlem

Tom Pripp

Styreleder

Mattias Eriksson

Auktoriserad revisor