Sponsringspolicy

Vi ønsker at de sponsoravtalene vi inngår, skal være et konstruktivt samarbeid der vi blir en god og viktig partner som bidrar med mer enn penger. 

For oss handler sponsing om å styrke varemerket vårt, skape møteplasser og styrke relasjonen til kunder, partnere og medarbeidere. Sponsingen retter seg i første rekke til idrettslag.

 

H1s sponsorprosjekter skal:

  • Ha en tydelig markedsføringseffekt som oppveier sponsorbeløpet.
  • Inneholde myke verdier, for eksempel muligheten til å gjennomføre forskjellige aktiviteter sammen med dere.
  • Være i tråd med H1s verdier.
  • Gi oss bransjeeksklusivitet i kategorien callsentre.

 

Dessuten jobber vi alltid etter følgende kriterier i vårt sponsorarbeid:

  • Vi vil alltid ha et slags engasjement rundt et sponsorsamarbeid. Dette krever at søknadene er godt planlagt.
  • Vi inngår ikke samarbeid som utelukkende profilerer en logotype.
  • Vi kan dessverre ikke tilby sponsing i form av utveksling av tjenester, for eksempel callsenter.

Oppfyller prosjektet ditt de ovennevnte retningslinjene? Og er det i tråd med H1s verdier og tanker rundt sponsing?

Vi ser frem til å motta din søknad. Vi tar bare imot søknader om sponsing via H1s eget søknadsskjema, og vi vurderer og treffer beslutninger om sponsing på løpende basis.

Søknad om sponsing


  • Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger, i vår personvernerklæring.