Nyheter

Läs det senaste nyheter och håll dig uppdaterad om vad som är i fokus i H1:s värld.

Årsstämma

Aktieägarna i H1 Communication AB, 556730-0610 Kallas härmed till årsstämma tisdag den 3 april 2018 klockan 10.00-10.30 på Deloittes kontor, Ringvägen 31, Östersund. Aktieägare som vill deltaga på stämman skall dels vara införd i...

H1 öppnar contact center i Haparanda

Det svenska Contact Center företaget H1 Communication satsar och öppnar ett kontor i Haparanda. I ett första skede handlar det om tiotalet nya arbetstillfällen inom området kundtjänst med inriktning på fordons- och verkstadsbranschen, men på...

Årstämma

Aktieägarna i H1 Communication AB,  556730-0610 Kallas härmed till årsstämma måndag den 20 mars 2017 klockan 10.00-11.00 på Deloittes kontor, Ringvägen 31, Östersund. Aktieägare som vill deltaga på stämman skall dels vara införd i den...

Årsstämma

Aktieägarna i H1 Communication AB Kallas härmed till årsstämma måndag den 21 mars 2016 klockan 10.00-11.00 på Deloittes kontor, Ringvägen 31, Östersund. Aktieägare som vill deltaga på stämman skall dels vara införd i den av...

H1 tilldelas kvalitetsmärkningen Trygg kundkontakt

Branschorganisationen Kontakta har tagit fram en kvalitetsmärkning som heter ”Trygg kundkontakt”. Denna märkning är framtagen för konsumenterna så att de enkelt kan se vilka företag som bedriver seriös kundservice, telefonförsäljning...

H1 Communication expanderar i Norge

Det Nordiska contact center-företaget H1 Communication med huvudkontor i Östersund (Sverige) expanderar och nyanställer till kontoret i norska Halden. I ett första skede handlar det om åtta nya tjänster inom affärsområdet Kundtjänst, på...

Årsredovisning för 2014 publicerad

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 finns nu att läsa och ladda ned under Rapporter och årsredovisningar....

Aktieägarna i H1 Communication AB (publ) – Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i H1 Communication AB (publ), 556730-0610   Kallas härmed till årsstämma måndag den 8 juni 2015 klockan 10.00-12.00 på Deloittes kontor, Ringvägen 31, Östersund. Aktieägare som vill deltaga på stämman skall dels...

Avnotering av H1 Communication AB (publ)

Den 10 mars 2015 offentliggjorde Panoster Investment AB (”PANOSTER”) ett kontanterbjudande på samtliga aktier i H1 Communication AB (publ) (”H1”). Erbjudandet kompletterades med en Erbjudandehandling den 13 mars 2015. Efter accepttidens...

Kvartalsrapport första kvartalet 2015 – Starkt resultat och positiv inledning av året

Viktiga händelser under första kvartalet 2015 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 26,6Mkr
(att jämföra med 25,7 Mkr första kvartalet 2014) vilket är 3,5 % mer än föregående års första kvartal. Högre intäkter...

Slutligt utfall i Panoster Investments ABs Erbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ)

Panoster Investment AB (”PANOSTER”) offentliggjorde den 10 mars ett offentligt kontanterbjudande till samtliga aktieägare i H1 Communication AB (publ) (”H1”). Offentliggörandet kompletterades den 13 mars med en Erbjudandehandling. Vid...

H1: Flaggningsmeddelande

- Flaggningsmeddelanden med anledning av Panoster Investment ABs bud på H1 Communication AB (publ) Den 10 mars 2015 offentliggjorde Panoster Investment AB (”PANOSTER”) ett kontanterbjudande på samtliga aktier i H1 Communication AB (publ)...

Rättelse angående avseende bedömning av Panoster Investments offentliga erbjudande i H1 Communication AB (publ)

Den 26 mars kommunicerades via pressmeddelande att styrelsen i H1 Communication AB (publ) instämmer i BDOs bedömning av Panoster Investment ABs lämnade erbjudande Klargörande: Då styrelsen i H1 består av 6 medlemmar varav 3 medlemmar anses...

Bedömning av Panoster Investments offentliga erbjudande av styrelsen i H1 Communication AB (publ)

Panoster Investment AB (”PANOSTER”) lämnade den 10 mars 2015 ett kontanterbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ) (”H1”) att överlåta samtliga sina aktier i H1 till PANOSTER till ett pris av 3,00 kronor kontant per aktie....

Nytt datum för årsstämma 2015-06-08

Tidigare har den 23 april 2015 kommunicerats som dag för årsstämma i H1 Communication AB (publ). Nytt datum för årsstämman är den 8 juni 2015. Kallelse till årsstämman kommer ske senast 4 veckor före dag för årsstämma. Anledningen...