Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 finns nu att läsa och ladda ned under Rapporter och årsredovisningar.