CEO Mattias Lööv ökar ägandet i H1 Communication AB (publ)

 

H1s VD och koncernchef Mattias Lööv har genom bolag ökat sitt ägande i H1 Communication AB (publ) med 538.019 st B-aktier. Sammantaget uppgår VDs ägarandel nu till 6,9% av H1.

 

Mer information:

Presskontakt:
Patric Huczkowski, H1 Communication AB.
Tel. +46 (70) 556 86 61, press@h1.se

H1 Communication AB är en aktör med ett nordiskt perspektiv som är verksam inom CRM-området.
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel.
H1 har ambitionen att vara den ledande aktören i norden inom ContactCenter branschen, detta genom sin egen filosofi, unika metodik samt teknik som alltid ligger i framkant.
Genom dessa tre områden skapar vi värden åt våra uppdragsgivare i form av ökad tillväxt, kostnadsreduktion samt en hög jämn kvalitet.

H1 aktien är listad och handlas på Aktietorget. Mer information på www.h1.se.
Vi nås på 0771-24 25 26 och finns i Östersund, Helsingborg, Stockholm, Bollnäs samt i Tallin (Est) och Halden (No).