Under maj-juni 2012 har H1 Communication AB (publ) genomfört en företrädesemission. Emissionen tecknades till ett belopp om 1.683.888,00 kr. Emissionen var villkorad av årsstämmans godkännande den 26 april 2012. Vid årsstämman godkändes emissionen.

Erbjudandet beslutades av styrelsen den 18 maj 2012.

I samband med emissionen utökade VD:n Mattias Lööv samt ordförande Niklas Wakéus sina aktieinnehav med 120.570 respektive 143.518 st. B-aktier.

Bolaget har efter emission tillförts 1.431.018 st. B-aktier. Antalet B-aktier efter emissionen uppgår till 9.612.562 st.

 

Handel med BTA

De nya aktierna beräknas vara införda senast: 2012-08-31

Östersund den 14 augusti 2012
Mattias Lööv
Verkställande direktör

 

För ytterligare information kontakta:

Mattias Lööv, VD H1 Communication AB
Tel. +46 771 24 25 26 eller mattias.loov@h1.se