Att få möjligheten att vara med och bidra i viktiga frågor som påverkar vårt samhälle känns både ansvarsfullt och inspirerande. Partnerskapet i Power Circle är ett självklart steg för H1 och möjligheten att fortsätt bygga kunskap och bidra till utvecklingen i en viktig bransch, både för H1 och samhället

-På Power Circle arbetar vi övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar. Vi samlar ett brett spektrum av aktörer som på ett eller annat sätt påverkas av den pågående omställningen. Vi välkomnar H1 och ser fram emot att få ta del av deras kunskap kring konsumentens behov och upplevelse. I omställningen har konsumenterna en väldigt viktig roll, säger Johanna Lakso, VD på Power Circle 

Som specialister på kundkontakt och kundupplevelser kan H1 bidra med kunskap och insikter kring slutkonsumentens beteende, önskemål och behov. Omställningen till ett fossilfritt samhälle är en stor förändring och konsumenters beteende och behov ändras i takt med omställning. Där vill vi bidra med ”örat-mot-rälsen”. -Många av våra uppdragsgivare finns inom el, energi och e-mobility. Tillsammans påverkas vi i allra högsta grad av den transformation som pågår. Jag ser Power Circle som en ytterst kompetent och stark organisation där vi får möjligheten att bygga kunskap, samverka och bidra. Jag är trygg med att vi nu finns med kring framtidsfrågorna och ser verkligen fram emot att bidra i nätverket, säger Mattias Lööv VD på H1

Om Power Circle
Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det övergripande uppdraget från partnerföretagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. Med ett brett nätverk, och i nära samverkan med partnerföretagen, möjliggör Power Circle dialog och utbyte, utveckling och demonstration samt påverkan genom goda exempel och praktisk erfarenhet.

Om H1 Communication
H1 Communication är ett nordiskt BPO-företag med europeiska samarbetspartners som erbjuder outsourcing av kundservice, teknisk support, PKI-tjänster och svarsservice. H1 ger dina kunder ledande kundupplevelser genom fokus på kvalitet, informationssäkerhet och medarbetarvarumärket (HAPPY-filosofin). Som Nordens största delägarledda branschaktör bygger H1 kundnära samarbeten med stort engagemang och kontinuitet i alla lägen. H1 är ISO 9001/14001/27001 certifierad och med enheter runt om i Norden erbjuds alla tjänster på samtliga nordiska språk dygnet runt, året om.

För mer information, kontakta gärna
Mattias Lööv, VD, H1 Communication AB, mattias.loov@h1.se
Johanna Lakso, VD, Power Circle, +46 70 898 32 08, johanna.lakso@powercircle.org