H1 Communication AB (publ) håller årsstämma den 26 april 2013.