– Flaggningsmeddelanden med anledning av Panoster Investment ABs bud på H1 Communication AB (publ)

Den 10 mars 2015 offentliggjorde Panoster Investment AB (”PANOSTER”) ett kontanterbjudande på samtliga aktier i H1 Communication AB (publ) (”H1”). Erbjudandet kompletterades med en Erbjudandehandling den 13 mars 2015.

Efter Erbjudandehandlingens publicerande har PANOSTER nu förvärvat 500.004 st A-aktier av Saminvest Mitt AB (”SAMINVEST”) till ett för PANOSTER förmånligare villkor än villkoren i Erbjudandehandlingen. Förvärvet innebär att det tidigare påannonserade konsoliderandet av aktierna i H1, enligt pressmeddelande daterat den 19 februari 2015, inte genomförs.

Inklusive accepter och förvärv av aktier innehar nu PANOSTER totalt 75,7 % av aktierna samt 89,0 % av rösterna i H1.

Med anledning av PANOSTERS förvärv av 500.004 st A-aktier i H1 sker följande flaggningsmeddelanden:

– Saminvest Mitt AB minskar sin ägarandel från 5,2% till 0,0% samt röststyrkan från 11,0 till 0,0%
– Panoster Investment AB ökar sitt ägande från 20,1 till 26,0% samt röststyrkan från 4,2% till 15,4%

För vidare information kontakta VD Mattias Lööv, mattias.loov@h1.se alt 0771-24 25 26.