Flaggningsmeddelanden med anledning av inlösen av aktier i H1 Communication AB (publ)

Den 3:e september beslutades vid en extra bolagsstämma att inlösa totalt 4.014.040 st B-aktier. Inlösen har nu blivit registrerat hos Bolagsverket. Den 19:e september har ärendet om minskat antal aktier blivit registrerat hos Bolagsverket vilket innebär att befintliga ägare efter inlösen har förändrade ägarandelar.

Totalt uppgår nu antalet aktier i H1 till 9.598.530 st fördelade på 4.000.008 st A-aktier samt 5.598.522 st B-aktier. Med anledning av inlösenförfarandet av ovanstående 4.014.040 st B-aktier sker följande flaggningsmeddelanden:

  • Saminvest Mitt AB ökar sin ägarandel från 17,9% till 25,3% samt röststyrkan från 14,0% till 15,2%
  • Kardinsky & Co AB ökar sin ägarandel från 9,5% till 13,5 % samt röststyrkan från 25,0 till 27,0%
  • Mattias Lööv med bolag ökar sin ägarandel från 7,1% till 10,1% samt röststyrkan från 5,9% till 6,4%
  • Patric Huczkowski ökar sin ägarandel från 3,8% till 5,4% samt röststyrkan från 9,2% till 10,1%

För vidare information kontakta VD Mattias Lööv, mattias.loov@h1.se alt 0771-24 25 26.