H1 genomför nyemission med företrädesrätt

 

Styrelsen i H1 har den 18:e maj 2012 beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26:e april 2012. Erbjudandet omfattar högst 2 030 258 st B-aktier till kursen 1,20 kr.

 

–          Under våren har H1:s expansion tagit ny fart med ett antal nya större avtal. Avtalen ger redan ett väsentligt tillskott i vår intäktsbas. För att fortsätta vår tillväxt väljer vi genom denna företrädesemission att förstärka vårt rörelsekapital. Glädjande kan jag även meddela att mer än 50% av emissionen redan nu är garanterad av befintliga ägare säger Mattias Lööv, CEO för H1.

 

–          Efter 1 år som CEO i H1 ser jag nu fram mot de kommande åren och de möjligheter som koncernen står inför. Jag vet att vi har duktiga medarbetare som gör sitt yttersta för att lyckas med våra målsättningar. Det tillsammans med en bra kundstruktur och bra leveranskvalité ger mig ett gott hopp om framtiden fortsätter Mattias.

 

Utförliga vilkor och anvisningar samt inbjudan till emissionen finner Ni hos Aktietorget samt på H1:s hemsida, www.h1.se .

 

Mer information

Presskontakt:

Patric Huczkowski, H1 Communication AB.
press@h1.se

eller

Mattias Lööv, VD, H1 Communication AB.
mattias.loov@h1.se

 

 

H1 Communication AB är en aktör med ett nordiskt perspektiv som är verksam inom CRM-området. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel. H1 har ambitionen att vara den ledande aktören i norden inom Contact Center branschen, detta genom sin egen filosofi, unika metodik samt teknik som alltid ligger i framkant. Genom dessa tre områden skapar vi värden åt våra uppdragsgivare i form av ökad tillväxt, kostnadsreduktion samt en hög jämn kvalitet. H1 aktien är listad och handlas på Aktietorget. Mer information påwww.h1.se. Vi nås på 0771-24 25 26 och finns i Östersund, Helsingborg, Stockholm, Bollnäs samt i Tallin (Est) och Halden (No).