Panoster Investment AB (”PANOSTER”) lämnade den 10 mars 2015 ett kontanterbjudande till aktieägarna i H1 Communication AB (publ) (”H1”) att överlåta samtliga sina aktier i H1 till PANOSTER till ett pris av 3,00 kronor kontant per aktie.

PANOSTER avser att den 13 mars 2015 utkomma med en ”Erbjudandehandling” vari acceptfristen i erbjudandet inleddes den 13 mars 2015.

Styrelsen i H1 avser att senast den 27 mars 2015 offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet och skälen för denna uppfattning. Som tidigare meddelats deltar styrelsens ledamöter Mattias Lööv, Mona Rydén och Patric Huczkowski på grund av intressekonflikt inte i styrelsens behandling av erbjudandet.

Styrelsen har anlitat BDO AB (”BDO”) att biträda styrelsen i samband med utvärderingen av erbjudandet.

Östersund den 11 mars 2015

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Wakéus, Ordförande
E-post: niklas.wakeus@opexi.com

Mattias Lööv, CEO
E-post: mattias.loov@h1.se