Vi vill med anledning av covid-19 (coronavirus) informera om att vi har processer och rutiner på plats för att fortsätta leverera våra tjänster utan avbrott.

I händelse av en förvärrad situation har vi i förbyggande syfte säkerställt redundans för fortsatt kontinuerlig produktion.

Vill du veta mer, hör av dig till din närmaste H1 kontakt