Med hänsyn till dagens pressmeddelande från Panoster Investment AB, där det framgår att Panoster lägger ett kontantbud om 3,00 kr per aktie, flyttas handeln med bolagets aktie (H1 B) tillsvidare till AktieTorgets observationslista.

Information om aktien:

Kortnamn: H1 B
ISIN-kod: SE0002381558
Orderbook ID: 56232
Org.nr: 556730-0610

Stockholm den 10 mars 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via
e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se