Kontaktadagen är Contact Center branschens årliga konferens för inspiration och kunskap. Årets tema var ”Förtroende – det framtida kapitalet”. Ett passande tema för oss på H1 eftersom vi arbetar enligt följande ledningssystem; ISO 9001 & 27001.

Under Kontaktadagen berättade vi om vår syn på kvalitetsarbete och om vikten av att ha full kontroll på informationssäkerhet för att skapa en långsiktig, trygg och förtroendefull kundservice. GDPR, digitalisering och automatisering medför allt större och mer komplexa mängder data som behöver behandlas på ett säkert sätt. Detta samtidigt som kundens förväntningar på integritet ökar. Det gäller att ha full kontroll, felaktig hantering av en kunds personuppgifter skadar inte bara kundrelationen – det skadar även varumärket. 

Som outsourcingpartner har vi på H1 ett stort behov av att säkert och strukturerat kunna hantera mycket information. Det gör vi genom att implementera ett gediget verksamhetsledningssystem som bygger på flertalet ISO standarder. 

Vårt unika verksamhetsledningssystem säkerställer att rätt kundkrav identifieras och att vår leverans möter kraven på kvalitet och att all information hanteras på ett säkert sätt.