Tidigare har den 23 april 2015 kommunicerats som dag för årsstämma i H1 Communication AB (publ). Nytt datum för årsstämman är den 8 juni 2015.

Kallelse till årsstämman kommer ske senast 4 veckor före dag för årsstämma.

Anledningen till nytt datum är den pågående processen avseende kontanterbjudandet till samtliga aktieägare i H1 samt att nödvändiga handlingar inför stämman inte är färdigställda.

Rapportdatum för kvartal 1 2015 kvarstår enligt tidigare, dvs den 23 april 2015.

För vidare information kontakta:

VD Mattias Lööv, mattias.loov@h1.se alt 0771-24 25 26.