Den 26 mars kommunicerades via pressmeddelande att styrelsen i H1 Communication AB (publ) instämmer i BDOs bedömning av Panoster Investment ABs lämnade erbjudande

Klargörande: Då styrelsen i H1 består av 6 medlemmar varav 3 medlemmar anses som jäviga, då de är indirekt delägare i PANOSTER, och övriga 3 medlemmar anses som icke jäviga är styrelsen inte beslutsför i frågan bedömning av erbjudandet.

Bedömningen av budet i pressmeddelandet representerar ett samstämmigt uttalande från den icke jäviga delen av styrelsen och skall inte anses som bedömning från hela styrelsen.

Östersund den 27 mars 2015

Niklas Wakéus
Ordförande

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Wakéus, styrelseordförande
E-post: niklas.wakeus@opexi.com
Tel. +46 70 348 63 37

eller

Mattias Lööv, Verkställande direktör
E-post: mattias.loov@h1.se
Tel. +46 70 626 79 10