28:e Januari 2021

Recharge AS ger H1 fortsatt förtroende att leverera en snabb och förtroendefull kundupplevelse för sina laddstationskunder. Med ett nytt avtal stärks samarbetet och möjligheterna att effektivt möta mobilitetstransformationen. Tillväxten för elektrifiering och användningen av el-fordon skapar hela tiden nya typer av kunder, behov och förväntningar på kapacitet.

– Vi på Recharge har många års erfarenhet av elbilsladdning. Vi började arbeta med elbilsladdning redan 2011, vilket var starten för modern laddinfrastruktur. Genom åren har vi byggt djup kunskap om kundens behov där kundservicedelen och samarbetet med H1 är en viktig del. När vi nu förlänger samarbetet ser jag fram emot hur vi kan ytterligare vässa tillgänghet, bemötande och service för våra kunder, säger Elise Thorvaldsen, Head of Customer Experience & Communications på Recharge AS  

Recharge utvecklar och erbjuder Nordens största nätverk av laddstationer där service och support mot slutkonsument hanteras av H1. Det gäller allt ifrån tekniska frågor under laddning till användarhjälp och betalningsfrågor. Uppkopplingen mot laddstationer följer dygnsmönster där en viktig del i kundupplevelsen är att hela tiden ha rätt tillgänglighet i kundservice. I takt med att nya fordon, modeller och varumärken blir laddbara, att räckvidden blir allt längre och att elbilen nu är ett realistiskt alternativ för de flesta konsumenter, växer antalet förstagångsanvändare stadigt. Det ställer extra stora krav på kundservice.  

– Att få ta del av Recharges långa erfarenhet och komptenens inom laddinfrastruktur är inspirerande och lärorikt och jag ser fram emot vad vi kan åstadkomma framöver. Jag ser att viktiga pusselbitar blir rätt tillgänglighet, kundnöjdheten och ett tätt samarbete så att vi kan möta behoven på effektivaste sätt, säger Mona Silfver, COO på H1   

 

Om Recharge

Recharge är en pionjär i elbilsbranschen och har drivit ett offentligt laddningsnätverk under varumärket Fortum Charge & Drive sedan 2011. Recharge är en av Nordens ledande laddningsoperatörer och äger mer än 1500 offentliga laddstationer. Därutöver ansvarar Recharge för driften av över 1000 laddstationer i Norge, Finland och Sverige. Recharge ägs av Infracapital (63%) och Fortum (37%). Infracapital är en del av M&G Plc, en ledande europeisk kapitalförvaltare. Infracapital investerar i, bygger och förvaltar en bred portfölj av infrastrukturprojekt för att möta samhällets förändrade behov och stödja långsiktig ekonomisk tillväxt. Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Recharge har cirka 30 anställda med kontor i Sarpsborg (Norge), Stockholm och Helsingfors.

 

Om H1 Communication

H1 Communication är ett nordiskt BPO-företag med europeiska samarbetspartners som erbjuder outsourcing av kundservice, teknisk support, PKI-tjänster och svarsservice. H1 ger dina kunder ledande kundupplevelser genom fokus på kvalitet, informationssäkerhet och medarbetarvarumärket (HAPPY-filosofin). Som Nordens största delägarledda branschaktör bygger H1 kundnära samarbeten med stort engagemang och kontinuitet i alla lägen. H1 är ISO 9001/14001/27001 certifierad och med enheter runt om i Norden erbjuds alla tjänster på samtliga nordiska språk dygnet runt, året om.

 

För mer information, kontakta gärna

Mona Silfver, COO, H1 Communication AB,
mona.silfver@h1.se

Elise Thorvaldsen, Head of Customer Experience & Communications, Recharge AS,
+47 92 80 94 39, elise.thorvaldsen@rechargeinfra.com