Automatiserad Back-Office

Säkerställ effektivitet i system och processer med RPA

RPA (Robot Process Automation) är ett begrepp som närmast kan liknas med digital arbetskraft för att utföra manuella arbetsuppgifter.

En kundservice interagerar och kommunicerar i ett komplext nätverk av flertalet intressenter, system och mjukvaror. Genom RPA identifieras manuella processer som, med system- eller API-kopplingar, kan rationaliseras bort till en begränsad investeringskostnad. Resultatet blir högre effektivitet och kvalitet parallellt med kostnadsbesparingar.

RPA ger fördelar som

  • Effektivisera manuella arbetsuppgifter
  • Färre eller inga fel
  • Best practice blir standard
  • Undvika stora kostsamma systemimplementeringar och integreringar
  • Ökad leveranssäkerhet – risken för mänskliga fel exkluderas

För att säkerställa en framgångsrik implementering och att uppsatta effektiviseringsmål nås omfattas H1:s leverans av 3 huvudmoment.

  • Analys – genomgång av digitala och manuella arbetsprocesser och system
  • Implementering – utveckling och test
  • Resultatuppföljning – kvalitetskontroll och effektivitetsmätningar

 

Lär dig mer om hela H1:s outsourcade Contact Center leverans

Kontakta Håkan för mer information

Håkan Högberg är Produktägare och kan ge dig all information om hur RPA kan skapa värde för er organisation. Du når Håkan på:

Mobil: +4670 611 82 15
E-mail: Hakan.Hogberg@h1.se

Eller fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar han dig.


  • Läs mer om hur H1 Communication AB behandlar personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.