WFM – Bemanningsplanering

wfm

Rätt bemanning, med rätt kvalifikationer vid rätt tidpunkt

Optimering av personalbehovet kan vara en stor utmaning speciellt när tempot är högt. Problem med över- och underbemanning kan snabbt leda till ökade personalkostnader och ojämna arbetsflöden. H1:s Work force management team består av prognostiserare, schemaläggare och realtids managers som hjälper dig att förbättra och effektivisera bemanningen.

  • Ingen över- eller underbemanning
  • En ökad och förbättrad produktivitet
  • Ökad motivation hos medarbetarna och jämnare arbetsflöde
  • Bättre kundservice och nöjdare kunder.

Jag vill veta mer!

Tjänster inom bemanningsplanering

%s

Samla in och analysera data

Samla in historisk data och statistik över volymer och ringmönster

%s

Prognos för framtida ringvolymer:

Skapa nyckeltal via bearbetning av historisk data- Analysera och kommunicera framtida prognoser samt utfall av historiska prognoser

%s

Bemanningsbehov & Schemaläggning

Ta fram estimerade bemanningsbehov på intervallnivåer samt flexibla scheman, en nyckel till framgångsrik bemanning

%s

Analys & Uppföljning

Identifiera avvikelser, behov och problem i den dagliga driften samt ge förslag på lösningar på hur verksamhetens bemanningsplanering bör optimeras.

%s

Vill du förbättra lönsamheten och undvika över- och underbemanning?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.


  • Läs mer om hur  H1 Communication AB behandlar personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.