SV

Arbeta hos

Arbeta hos
SV

SKRÄDDARSY DIN KUNDS UPPLEVELSE –

Contact center services

Välkommen till skräddarsydda outsourcade kundservicelösningar som säkerställer rätt service vid rätt tillfälle och i rätt kanal. Vår egen Happy-filosofi© utgör grundstenen i vår företagskultur. Det innebär att vi gör allt för att öka era kunders välbefinnande och samtidigt skapa merförsäljning.

Med service på samtliga nordiska språk och med europeiska samarbetspartners levererar vi en optimal kundservicelösning.

 

Mer information

first_column_image

Låt oss hjälpa er att definiera den bästa kundservicestrategin och skapa en riktigt modern och proaktiv kundservice för ert företag.

Mattias Lööv

Ordförande, H1 Communication AB

icon
Kundservice i världsklass

Över 10 miljoner kundkontakter per år bygger vår specialistkompetens. Vi levererar kvalificerad kundservice till företag i många olika branscher. Våra tjänster bygger på stabila tekniska plattformar, de senaste kommunikationskanalerna, agenter med rätt kompetens, en kvalitetssäkrad leveransprocess och säker hantering av informationstillgångar.

Läs mer
icon
Kundservice i världsklass

Att ta det till världsklass är för oss att varje enskild kund ska garanteras att just deras unika uppdrag är världsklass utifrån deras behov.
Med hjälp av vår värdegrund; Passionerade, Personliga och Professionella, säkerställer vi alltid en optimal lösning för varje behov.

icon
Öppet dygnet runt i Norden och Europa

Vi har öppet 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år. Vi har service på samtliga nordiska språk och genom europeiska samarbetspartners kan vi leverera en optimal kundservicelösning. Vi jobbar fullt ut för ert företag och hanterar hela eller delar av era kundkontakter i många olika kanaler.

Läs mer
icon
Vi kommunicerar med era kunder via
 • Telefon
 • E-post
 • SMS
 • Chat
 • Voice
 • Webb
 • Sociala medier
Rätt kundbemötande med rätt kompetens

För att leverera en bra kundservice jobbar vi på H1 med E-learning för att kompetenssäkra våra agenter.

Läs mer
Det ger våra uppdragsgivare möjlighet att
 • Minimera egen tid och kostnad i samband med uppstart och utbildning
 • Enklare och snabbare förmedla specifika behov och förändringar under ett uppdrag
 • Möjligheten att strukturerat kvalitetssäkra agentkompetens genom standardiserade digitala utbildningspaket, kunskapsprov och certifiering.
icon
Multichannel eller Omnichannel?

Dagens kunder använder den kanal som för tillfället passar dem bäst. Exempelvis kan man påbörja ett ärende genom att ringa, följa upp via chatt och sedan ställa följdfrågor via e-post eller göra ett fysiskt besök i butik.

Multichannel innebär kundservice i många separata kanaler. Exempelvis via telefon, chatt, e-post, sociala medier eller i kontor/butik.

Omnichannel är att sätta kunden i centrum med målet att leverera konsekventa och sömlösa upplevelser oavsett vilket kanal kunden väljer att använda.

Läs mer
icon
Multichannel eller Omnichannel?

Vi på H1 strävar efter att leverera en optimal lösning för våra uppdragsgivare och kunder oavsett om behovet är en Omnichannel-lösning eller kommunikation i en enskild kanal.

Vi ser till att varje steg i ett kundärende blir väl dokumenterat, från start till mål, oavsett kanal. Det gör att våra agenter och er personal har fullständig information om tidigare interaktioner och samspel med kunden.

Det kallar vi riktigt kundservice.

Effektiv back office

Våra back office-tjänster ger både kontroll, bättre resultat och ett professionellt kundbemötande.

Läs mer
Effektiv back-office

Genom ett strukturerat arbetssätt och systemstöd hanteras allt från utskick och registervård till in-scanning av dokument och tolkning av textmassor.
Förhållningsättet är proaktivt med målsättningen att alltid förbättra kundnöjdheten.

icon
Kvalitetssäkrad leverans

För att säkerställa att vår leverans möter våra uppdragsgivares förväntningar har H1 implementerat och certifierats efter ett flertal ISO standarder.

H1 ISO 14001

 

Läs mer
icon
Vi arbetar efter dessa ISO standarder
 • Contact Center branschens ISO 18295 för att säkerställa överenskommelser kring KPI:er och Serviceinformation

 

Läs mer om våra ISO standarder

icon
Rapporter och resultatuppföljning

Med bättre statistik och information om dina kunder ökar vi din försäljning. I vår app kan du följa statistik på våra svarstider, antal kundärenden och mycket annat i realtid. Vid jämna intervaller presenterar vi övergripande statistikrapporter. Vi följer upp resultaten mot uppsatta mål och arbetar proaktivt för att optimera vår leverans.

Läs mer
H1 Happy-filosofi© – Agenter som gör skillnad

H1:s agenter är representanter för våra uppdragsgivares varumärken, dygnet runt, alla dagar, hela året. För att levererar bästa möjliga kundbemötande jobbar H1 systematiskt enligt en väl beprövad metod, vår egen Happy-filosofi©.

Läs mer
Happy-filosofi© gör skillnad
 • Låg personalomsättning med hög och kontinuerlig kompetens i uppdragen
 • Låga kvalitetsbrister och utbildningskostnader
 • Stort fokus på arbetsglädje
icon
Trygg hantering av informationstillgångar

Vid varje kundserviceleverans hanteras både uppdragsgivares informationstillgångar och kunders personuppgifter. H1 garanterar en kvalitetssäkrad leveransprocess och säker hantering av informationstillgångar.

Läs mer
icon
Trygg hantering av informationstillgångar

H1 arbetar kontinuerligt med administrativ och teknisk säkerhet för att säkerställa GDPR och en trygg hantering av alla informationstillgångar.

icon
Optimera din kundservice

Genom en kvalitetssäkrad arbetsprocess kan vi hantera många olika typer av uppdrag. Från helhetsåtagande, där H1 hanterar all kundservice, till att hantera overflow eller maximera tillgängligheten utanför kontorstid.

Läs mer
icon
Optimera din kundservice

Att tillföra fler kommunikationskanaler, specifik agentkompetens eller att hjälpa till med bemanningsplanering är andra exempel på hur H1 kan komplettera och optimera din kundservice.

Tjänster inom Contact center services

Kunskapsbanken

0

Visa alla

Kontakta oss för mer information

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.