CREATING HAPPY CUSTOMERS

Vi ökar värdet av dina kundkontakter

Kundtjänst

Outsourcing av kundtjänst och kvalificerad kundservice där vi tar hand om all din inkommande och utgående kundkommunikation alternativt hantera specifika delar där vi avlastar vid tillfälliga toppar, sjukdom eller kampanjer.

%s

Teknisk support

Outsourcing av teknisk support på samtliga nordiska språk, 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år. Vi kan ta hand om hela din inkommande och utgående kundkommunikation, alternativt hantera overflow.

%s

Svarsservice

Med personlig telefonpassning och svarsservice får dina kunder ett tryggt och trevligt bemötande, dygnet runt. Du missar inga samtal och du bestämmer hur just era samtal ska hanteras.

%s

Trygg kundkontakt

När du ser denna symbol kan du vara säker på att du har kontakt med ett seriöst företag som följer svensk lagstiftning och branschnormer. Du kan även vara säker på att företaget tar väl hand om sina anställda. Det är branschorganisationen Kontakta som delar ut denna märkning årligen till de medlemsföretag som lever upp till kraven. Läs mer på Kontaktas hemsida.