SV

Arbeta hos

Arbeta hos
SV

Kundservice för KINTO Share

KINTO är Toyota-koncernens globala mobilitetsleverantör. Inom KINTO ryms, förutom smarta bilpooler och bildelning även möjligheter för såväl smarta tjänster för samåkning, taxi, prenumerationsbaserat bilinnehav och smidig leasing. KINTO kommer från det Japanska ordet ”Kinto-un”. Det betyder ”flygande nimbus” – en tjänst som snabbt dyker upp när du behöver, oavsett tid eller plats och tar dig dit du vill. Med enkelhet som ledord kan kunden hitta, boka och köra en bil, helt på kundens egna villkor. På så sätt möter KINTO Share Toyotas vision om att bli ett mobilitetsföretag.

I Sverige erbjuds KINTO Share, en bildelningstjänst där kunden kan boka, hämta och lämna bilar närsomhelst 24/7. För att tillgodose kundernas förväntan på service, tillgänglighet och flexibilitet hanterar H1 KINTO’s kundservice.

– Vi på KINTO Share har höga förväntningar och krav på våra leverantörer och våra krav är ännu högre när de ska agera vår röst utåt. Med H1 har vi hittat en pålitlig partner som delar våra värderingar vad gäller att sätta kunden i fokus, teamwork och skapa bra arbetsmiljö för medarbetarna säger Pouya Norouzian, Customer Care Manager på KINTO share.

 

Kvalitet i processer och rutiner

Kundservice är en central funktion i KINTO’s verksamhet. Som en del av affärsprocessen, i kundupplevelsen men också som röst för varumärket. Med kundservice som en väl integrerad del av affärsprocessen är en viktig del av samarbetet väl definierade och kvalitetssäkrade rutiner, integreringar och processer.

För att stötta KINTO och deras kunder under hela kundresan har H1:s standardprocesser för kundbemötande, utbildning, kvalitet och rapportering uppdragsanpassats. En framgångsfaktor under hela kundresan är tillgängligheten där en del är 24/7 bemanning men också integreringar i olika kanaler, som till exempel sömlös övergång mellan chattbot och manuell chatt.

För att hela tiden säkerställa ledande kundbemötande och en effektiv leverans har samarbetet tydliga rutiner för kontinuerlig uppföljning, något som också stöttas av de certifieringskrav på ständiga förbättringar som H1 har i samband med ISO 9001/14001.

– H1 är inte bara en leverantör utan en central funktion i vår verksamhet. Genom bra samarbete, uppföljning och ständiga förbättringar så kan vi erbjuda våra kunder en service som motsvarar deras förväntningar säger Pouya Norouzian, Customer Care Manager på KINTO share.

 

Lång erfarenhet av delningstjänster

H1 har i över 10 år stöttat uppdragsgivare inom mobilitet och delningstjänster. Branschen har utvecklats starkt och med en allt större efterfrågan hos konsumenten accelererar både utvecklingen och användandet.    

En viktig framgångsfaktor för att erbjuda minnesvärda kundupplevelser är att proaktivt analysera och skapa tydliga rutiner även för mer ovanliga kundsituationer. Att kunden snabbt kan få svar eller hitta en lösning i ett utsatt läge är det som avgör. En viktig pusselbit är då också vilket mandat en partner har. Oavsett tid på dygnet behöver supportorganisationen ha möjlighet att ta beslut som ger en bra kundupplevelse.

 

Säker hantering av information

KINTO Share är en digital tjänst som hanterar stora volymer personuppgifter och affärsinformation. Kundernas förtroende och integritet är avgörande för KINTO som därför ställer höga förväntningar på att data hanteras tryggt och säkert. H1’s ISO 27001 certifiering definierar de relevanta administrativa och tekniska säkerhetsrutiner som krävs och som uppdragsunikt integreras mot applikationer, system och affärsprocesser hos KINTO.

– Vi märker att digitaliseringen och den uppmärksamhet som GDPR fick har gjort att kunderna ställer helt nya förväntningar och krav på integritet. Det är något som vi ser som en viktig del för vårt varumärke och att kunden ska känna förtroende för oss. Det är därför en stor trygghet att veta att H1 är ISO 27001 certifierad säger Pouya Norouzian, Customer Care Manager på KINTO share.

 

Fler kundcase