SV

Arbeta hos

SV

Sponsringspolicy

Vår ambition är att de sponsorskap vi går in i ska vara ett konstruktivt samarbete där vi blir en bra och betydelsefull partner där vi bidrar med mer än bara pengar.

För oss är sponsring ett sätt att stärka vårt varumärke, skapa mötesplatser och stärka vår relationer med kunder, partners och medarbetare. Våra sponsringssamarbeten vänder sig till idrottsföreningar i första hand.

 

H1:s sponsringsprojekt ska:

  • Ha en klar marknadsföringseffekt som uppfyller sponsringsbeloppet.
  • Innehålla mjuka värden, såsom till exempel möjlighet att genomföra olika aktiviteter tillsammans med er.
  • Ligga i linje med H1:s värderingar.
  • Ge oss branschexklusivitet inom kategorin contact centers.

 

Dessutom arbetar vi alltid efter följande kriterier i våra sponsorsamarbeten:

  • Vi vill alltid ha ett engagemang av något slag kring ett sponsringssamarbete. För detta krävs en god framförhållning vid ansökningarna.
  • Vi går inte in i samarbeten som enbart genererar en logotyp-profilering.
  • Sponsring i form av att byta våra tjänster – contact center – har vi tyvärr ingen möjlighet att gå in i.

Uppfyller ditt projekt riktlinjerna ovan? Och ligger det i linje med H1:s värderingar och tankar kring sponsring?

Då är du välkommen med din ansökan. Vi tar enbart emot ansökningar om sponsring genom H1:s egna ansökningsformulär och vi granskar och fattar beslut kring inkomna sponsringsansökningar på löpande basis.

Ansökan om sponsring