SV

Arbeta hos

SV

Kvalitetssäkrade leveranser

För att säkerställa att vår leverans möter våra uppdragsgivares förväntningar har H1 implementerat och certifierats efter ett flertal ISO-standarder:

 • ISO 9001/14001 – Certifierade kvalitets- och miljöledningssystem som säkerställer ständiga förbättringar, målstyrning och långsiktigt kvalitetsarbete

En kvalitetssäkrad arbetsprocess tillsammans med våra medarbetare och Happy-filosofin utgör grunden i vår leverans.

ISO 9001/14001

Skapar kundservice i världsklass

För att kontinuerligt säkerställa rätt service till rätt kostnad arbetar H1 efter en kvalitetssäkrad process enligt ISO 9001/14001. Verksamhetsledningssystemet möjliggör en effektiv arbetsprocess där vi kan hjälpa våra uppdragsgivare att leverera tjänster som klarar kundernas krav. Standarden lägger fokus på ständiga förbättring och kundtillfredsställelse.

 

Certifikat ISO 9001/14001 i korthet

 • Kvalitetssäkrade leveranser
 • Ständiga förbättringar och kundtillfredsställelse
Läs mer om ISO 9001

Vad är ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt erkänd ledningssystemstandard för kvalitetsarbete. ISO 9001 anger tydliga riktlinjer och krav för ett kvalitetsledningssystem och hur detta bidrar till förmågan att leverera tjänster som klarar kundernas krav. Standarden lägger fokus på ständiga förbättring och kundtillfredsställelse.

H1:s praktiska tillämpning av ISO 9001 formaliserar och effektiviserar arbetet att ständigt utveckla verksamheten. Genom verksamhetsledningssystemet förenklas organisationens medvetande, delaktighet och arbetsprocesser. Tillämpningen innefattar ett riskbaserat förhållningsätt för att hantera krav, behov och förväntningar från uppdragsgivare i syfte att leverera en kvalitetstjänst med bästa möjliga kundnöjdhet/Happy Customer©.

Läs mer om ISO 14001

Vad är ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard för miljöledningssystem. Grunden i 14001 är 55 skall-krav som kan ses som komponenter för ett miljöledningssystem. ISO 14001 innehåller därmed ingen specifik miljöprestanda att uppnå utan bygger på ständiga förbättringar inom verksamheten.

I enlighet med ISO 14001 har H1 identifierat olika miljöpåverkande faktorer där koldioxidutsläpp, genererad av resor och transporter, visat sig ha störst påverkan. H1 jobbar därför strukturerat och långsiktigt med att optimera transporter och tjänsteresor, både med avseende på planering och val av transportsätt. Vårt arbete sträcker sig utanför vår egen organisation. När vi planerar aktiviteter försöker vi effektivisera och planera även för våra kunders och externa intressenters resor.

Det kontinuerliga arbetet med ISO 14001 är vårt sätt att säkerställa att H1 tar ansvar för en Hållbar framtid, något som vi också gärna ser att våra uppdragsgivare är en del av.

Den praktiska tillämpningen av ISO 14001 är också en del av H1:s ställningstagande om Hållbart Företagande där även Hållbara Affärer och Hållbara Människor ingår.

 

Läs mer om Hållbart företagande

 

Glada medarbetare gör stor skillnad

H1:s agenter är representanter för våra uppdragsgivares varumärken och renommé, dygnet runt, 365 dagar per år. För att levererar bästa möjliga kundbemötande jobbar H1 systematiskt enligt en väl beprövad metod, H1’s egen Happy-filosofi. Utgångspunkten är att, människor som känner arbetsglädje och energi presterar utöver det vanliga.

 

H1’s Happy-filosofi

 • Stort fokus på arbetsglädje
 • Låg personalomsättning
 • Hög och kontinuerlig kompetens i uppdragen
 • Minimerade kvalitetsbrister
 • Lägre utbildningskostnader

 

Läs mer om H1’s Happy-filosofi

 

Snabbfotat och agilt förhållningssätt

Ett agilt förhållningssätt gör det möjligt att hänga med i dagens ständigt föränderliga värld. Digitalisering och förändrade affärsmodeller kräver kontinuerliga förändringar och förbättringar av teknik, bemanning och agenternas kompetens. En E-learning plattform säkerställer att våra agenter får rätt kunskap i rätt tid på ett effektivt sätt.

Som experter på kundservice erbjuder H1 kontinuerlig återkoppling för att bidra till ständiga förbättringar för våra uppdragsgivare. Vid behov av ett större helhetsgrepp kring specifika förbättringsområden erbjuder vi även tjänster inom Analys och Rådgivning.

 

Våra agila metoder ger dig

 • En proaktiv partner
 • Ständiga förbättringar
 • Alltid tillgång till den senaste tekniken
 • Utveckling och merförsäljning
 • Kontroll på statistik och nyckeltal

 

Läs mer om H1’s alla tjänster