Kvalitetssäkrade leveranser

För att säkerställa att vår leverans möter våra uppdragsgivares förväntningar har H1 implementerat och certifierats efter ett flertal ISO-standarder:

 • ISO 18295 – Contact center branschens standard för att säkerställa överenskommelser kring KPI:er och serviceinformation
 • ISO 9001/14001 – Certifierade kvalitets- och miljöledningssystem som säkerställer ständiga förbättringar, målstyrning och långsiktigt kvalitetsarbete
 • ISO 27001 – En europeisk standard för ledningssystem när det gäller frågor om informationssäkerhet ger oss trygg hantering av våra uppdragsgivares informationstillgångar och bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker

En kvalitetssäkrad arbetsprocess tillsammans med våra medarbetare och Happy-filosofin utgör grunden i vår leverans.

 

ISO 18295-1

En trygg on-boarding för lyckade resultat

Nyckeln till en framgångsrik outsourcing börjar i en bra uppstartsprocess. Med utgångspunkt i ISO 18295-1 arbetar H1 efter en standardiserad kvalitetssäkrad process. Det gör vi för att säkerställa att rätt teknik, arbetsprocess, utbildning för agenter, bemanningsprognostisering och statistikåterkoppling finns plats redan från dag ett.

 

ISO 18295-1 i korthet

 • Kvalitetssäkrad uppstartsprocess
 • Verktyg för grundlig analys av uppdragets karaktär
 • Kort och agil arbetsprocess
 • Ordning och reda i flöden, utförande och rapporter
Läs mer om ISO 18295-1
ISO 9001/14001

Skapar kundservice i världsklass

För att kontinuerligt säkerställa rätt service till rätt kostnad arbetar H1 efter en kvalitetssäkrad process enligt ISO 9001/14001. Verksamhetsledningssystemet möjliggör en effektiv arbetsprocess där vi kan hjälpa våra uppdragsgivare att leverera tjänster som klarar kundernas krav. Standarden lägger fokus på ständiga förbättring och kundtillfredsställelse.

 

Certifikat ISO 9001/14001 i korthet

 • Kvalitetssäkrade leveranser
 • Ständiga förbättringar och kundtillfredsställelse
Läs mer om ISO 9001
Läs mer om ISO 14001
ISO 27001

Säker hantering av informationstillgångar

Att säkerställa trygg hantering av våra uppdragsgivares och deras kunders informationstillgångar är grundläggande i alla H1:s leveranser. För att uppfylla detta arbetar H1 enligt ISO 27001, en standard för ledningssystem för informationssäkerhet. Det innebär ett kontinuerligt arbete med administrativ och teknisk säkerhet. Hörnstenarna är tillgänglighet, riktighet och att all information är konfidentiell.

 

Certifikat ISO 27001 i korthet

 • Trygg hantering av uppdragsgivarens informationstillgångar
 • Säker hantering av kunders personuppgifter
 • Kvalitetsgaranti genom 3:e parts certifiering
 • Kontinuerligt arbete med administrativ och teknisk säkerhet

 

 

Läs mer om ISO 27001

Glada medarbetare gör stor skillnad

H1:s agenter är representanter för våra uppdragsgivares varumärken och renommé, dygnet runt, 365 dagar per år. För att levererar bästa möjliga kundbemötande jobbar H1 systematiskt enligt en väl beprövad metod, H1’s egen Happy-filosofi. Utgångspunkten är att, människor som känner arbetsglädje och energi presterar utöver det vanliga.

 

H1’s Happy-filosofi

 • Stort fokus på arbetsglädje
 • Låg personalomsättning
 • Hög och kontinuerlig kompetens i uppdragen
 • Minimerade kvalitetsbrister
 • Lägre utbildningskostnader

 

Läs mer om H1’s Happy-filosofi

 

Snabbfotat och agilt förhållningssätt

Ett agilt förhållningssätt gör det möjligt att hänga med i dagens ständigt föränderliga värld. Digitalisering och förändrade affärsmodeller kräver kontinuerliga förändringar och förbättringar av teknik, bemanning och agenternas kompetens. En E-learning plattform säkerställer att våra agenter får rätt kunskap i rätt tid på ett effektivt sätt.

Som experter på kundservice erbjuder H1 kontinuerlig återkoppling för att bidra till ständiga förbättringar för våra uppdragsgivare. Vid behov av ett större helhetsgrepp kring specifika förbättringsområden erbjuder vi även tjänster inom Analys och Rådgivning.

 

Våra agila metoder ger dig

 • En proaktiv partner
 • Ständiga förbättringar
 • Alltid tillgång till den senaste tekniken
 • Utveckling och merförsäljning
 • Kontroll på statistik och nyckeltal

 

Läs mer om H1’s alla tjänster