Kunskapsbank

Välkommen till H1:s kunskapsbank. På denna sida kommer vi på H1 att bygga upp en kunskapsbank för dig som vill lära dig mer och få värdefulla tips om allt från Kundservice och bästa-lösningar till prognostisering och hur du kan effektivisera arbetet i din kundtjänst.

5 tips – så lyckas du med ditt informationssäkerhetsarbete

I takt med digitaliseringen blir frågor kring informationssäkerhet allt viktigare, dels att skydda sig från intrång dels också att säkert hanterar egna informationstillgångar.

Rätt kundbemötande med rätt kompetens - Kunskapsöverföring inom kundservice

En förutsättningar för en bra kundupplevelse är agenter med rätt utbildning. För att ge rätt kundbemötande behövs teoretisk kompetens om ärendehantering och kompetens kring mjuka frågor som servicegrad och kundbemötande.

Ny NKI-undersökning: 92% kan rekommendera oss till andra!

Varje år genomför vi en NKI-undersökning bland våra Svarsservicekunder för att ta reda på hur våra kunder uppfattar oss och vår tjänst Svarsservice. Vi ställde den här frågan: Skulle du kunna rekommendera H1:s Svarsservice som tjänst till någon nära eller till bekanta?

Arbetsrutiner inom kundtjänst för att möta GDPR

Några månader med GDPR – vilka är våra erfarenheter så här långt? Med utgångspunkt i den betydande mängd personuppgifter som hanteras i en kundtjänst varje dag har värdet och behovet av väl utarbetade och kommunicerade arbetsrutiner visat sig vara avgörande.

Fler GDPR-tips för din kundtjänst

Att GDPR får långsiktiga konsekvenser för en kundtjänst har nog inte undgått någon. I detta inlägg fortsätter vi berätta om våra erfarenheter. Vi fokusera på långsiktigheten nu när GDPR går över till förvaltning.

GDPR-tips för din kundtjänst

Att GDPR-säkra kundtjänst är ett resurskrävande och komplicerat arbete. För oss på H1 har det varit en nyttig process och vi ser med tillförsikt fram emot förvaltning av GDPR.

Outsourca kundtjänst - så upphandlar du contact center

Att outsourca kundtjänsten eller kundsupporten kan vara ett stort beslut för många företag. Många frågor om hur man upphandlar contact center lösningar dyker upp och sätta upp riktlinjerna för upphandlingen kan vara ett omfattande arbete då det är mycket man behöver reflektera över och tänka på. 

När bör jag outsourca support eller kundtjänstverksamhet?

För att gå rakt på sak så finns det managementmässiga teorier om grunden till övervägande om outsourcing. Enligt boken ”Management, begrepp och modeller” av Bengt Karlöf och Fredrik Helin Lövingsson, kan dessa överväganden delas upp i fyra kategorier.

Kan självbetjäning på webben tillsammans med chat skapa nöjdare kunder?

Mer än någonsin tävlar företag om att erbjuda den bästa kundserviceupplevelsen. Med tanken på att det är ett brett område så är det många faktorer som måste samspela för att skapa en bra totalupplevelse. Vi tänkte i en serie inlägg belysa några av de starkaste trender som vi ser just nu.

10 tips vid outsourcing eller egen etablering i Estland, Baltikum

Vi på H1 har parallellt med våra Svenska och Norska verksamheter, bedrivit outsourcad contact center verksamhet för våra Nordiska kunder ifrån Tallinn, Estland  sedan 2010. Under åren som gått har vi lärt oss massor om både fördelar och fallgropar i Estland.

Mätning och uppföljning inom Kundservice

En av de saker vi på H1 kan riktigt bra är kundservice och för att hela tiden bli bättre lägger vi mycket tid på mätning och uppföljning.

Att mäta kundlojalitet – hur du hanterar resultatet

Att sätta mål, mäta och analysera är viktigt, men du bör även ta hand om resultatet, för att kunna vidta rätt åtgärder i kundprocessen.

Att mäta kundlojalitet - så går det till

Att jobba med kundlojalitet är en viktig del för att hålla en stadig nivå på försäljningen, men också för att kunna höja dessa nivåer. Idag kännetecknas marknaden av hård konkurrens, vilket gör det viktigt för företag och därmed också kundservice att behålla sina befintliga kunder.

Callcenter och företagskulturens betydelse för resultat och prestationer

Företagskulturen blir allt viktigare och viktigare inte bara för callcenters. Det handlar om företagets kärnvärden. Företagskulturen beskrivs ofta som symboler, ritualer mm, dvs det ska utgöra ett ramverk för hur individen ska bete sig i organisationen.

5 tips – öka merförsäljningen i kundtjänst

Det finns en mängd olika sätt som en kundtjänstavdelning kan arbeta med merförsäljning och korsförsäljning utan att kunder känner att de blir påtvingade erbjudanden.

5 tips för en framgångsrik kundtjänst

Hur kunder upplever relationen med ett företag eller sin leverantör får allt större betydelse för kundnöjdheten enligt många undersökningar. Under åren har vi lärt oss massor om kundservice och hur en väl fungerande kundtjänstavdelning bör arbeta. Här kommer våra bästa tips för en framgångsrikare kundtjänst. 

Effektivisera din kundtjänst och undvik över- och underbemanning

Vi inleder på temat prognostisering och bemanningsplanering som är en viktig hörnsten att ha full koll på för alla kundtjänst- och supportavdelningar.