För att gå rakt på sak så finns det managementmässiga teorier om grunden till övervägande om outsourcing. Enligt boken Management, begrepp och modeller” av Bengt Karlöf och Fredrik Helin Lövingsson, kan dessa överväganden delas upp i fyra kategorier:

  1. Ekonomiska rationaliteter
  2. Psykologiska faktorer för koncentration och motivation
  3. Flexibilitet för bibehållande av föränderlighet
  4. Politisk ideologi

 

Risken för dålig effektivitet är större hos företag med låg konkurrens

Utöver dessa grundläggande överväganden, vilka kommer beröras senare, så är det många som tror att det är just företag med hög konkurrens och prispress som borde vara de första att stå i kö för en outsourcingstrategi. Faktum är att det är precis tvärtom! I företag/branscher med låg konkurrens finns det alltid stora risker att ”mångsyssleriet” ökar inom företaget. Därigenom tar man sig för med uppgifter som ligger utanför sin specialistkompetens med svepande ursäkter om att vi gör redan en del av detta och då kan vi lika gärna göra allt. Naturligtvis är det relativt sällan som företaget och organisationen når en effektivitet och professionalism inom sitt mångsyssleri och i slutändan så mister man fokus på det som i grunden utvecklar företaget och därmed också effektivitet och lönsamhet.

 

Identifiera de ekonomiska fördelarna

Utgångspunkten i resonemanget är att de ekonomiska rationalitetera bör vara den grundläggande idén med outsourcing. Dvs är det mer ekonomiskt fördelaktigt att outsourca tex kundtjänst än att ha den i egen regi? För att ta ett sådant beslut, fortfarande grundat på ekonomisk rationalitet, bör man enligt samma teorier nyttja formeln för förädlingsvärdeproduktivitet. Denna formeln är högst användbar i tider då digitalisering och automatisering står för dörren. Formeln är enligt följande:

(Intäkter –inköp + omkostnader + avskrivningar + räntor)) / antal anställda

Formeln fungerar även bra för en kontroll av arr en investering i ökad automatiseringar, leder till positiva ekonomiska effekter.

 

Välj bort och fokusera på rätt delar

Förmågan att koncentrera sig på affärsidéns viktigaste element är ofta en viktig framgångsfaktor för entreprenörer och företag. Irrationellt nog, kan många företag och organisationer se övervägande fördelar med att greppa över alla funktioner och delprocesser inom ”eget” hus istället för att koncentrera sig på kärnverksamheten och styra delfunktioner med upphandling, kvalité och ekonomisk rationalitet. Denna beskrivna problematik/situation hamnar ofta inom ramen för Psykologiska faktorer för koncentration och motivation

 

Vill du få nöjdare kunder och veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.