Att implementera, förvalta och vidareutveckla ett ledningssystem handlar ytterst om hållbart företagandet, att genom ständiga förbättringar kontinuerligt utveckla medarbetare, arbetsprocesser och kundrelationer.

Ledningssystemets viktigaste egenskap är användarvänligheten. Ett lättanvänt system minskar den totala administrationskostnaden, ökar engagemanget och därmed sannolikheten att systemet faktiskt använts och rätt resultat uppnås.

Användarvänligheten är också central ur ett ledningsperspektiv, i det dagliga arbetet men också vid formella aktiviteter som ”ledningens genomgång”, intern och extern revision. Med ett uppdaterat system, rätt information, ordning och reda samt en tydlig struktur för avvikelsehantering, ansvar och befogenheter förenklas genomförandet. Att samla hela företagsledningen för ”ledningens genomgång” är för många en stor kostnad i tid. Med ett ledningssystem som underlättar så att mötet tar en timma istället för en heldag gör därmed stor skillnad. Systemets användarvänligt påverkas av flera faktorer, tänk på att:

  1. Bygg ledningssystemet i en miljö som verksamheten är van att jobba i. Det ger minimal friktion vid daglig användning samtidigt som det underlättar för automatisering av rutiner och kommunikation. Dela in och visa systemet och processer utifrån hur verksamheten jobbar och undvik ”management-terminologi”. Ett ledningssystem är hjärtat för alla medarbetare där enkelhet och tydlighet blir centralt.    
  2. Sätt kunden i fokus, se ledningssystemet som en ”MVP” (Minimal Viable Product) för verksamheten. Det ger ett fokus på verksamhetskritiska processer och information. Ifrågasätt alltid när ny information ska läggas till så att inte systemet blir en ”lagringsplats”. Det underlättar arbetet att alltid säkerställa att systemet stämmer överens med verkligheten.
  3. Återvinn befintligt AD och decentralisera administrationen, då blir fler automatiskt involverad. Med fler som använder systemet i vardagen ökar engagemanget och där fler kan bidra till ständiga förbättringar.  

Ett ledningssystem och certifieringsprocess utvecklar verksamheten där resultatet hänger ihop med systemets användarvänlighet.

Lycka till i ditt arbete.

 

Vill du få nöjdare kunder och veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.