En förutsättningar för en bra kundupplevelse är agenter med rätt utbildning. För att ge rätt kundbemötande behövs teoretisk kompetens om ärendehantering och kompetens kring mjuka frågor som servicegrad och kundbemötande.

Ett sätt att kvalitetssäkra agenters kompetens är att jobba med E-learning.  Det ger en strukturerad process för att att ta fram utbildningsmaterial och utbilda agenter. Resultatet är en enklare och mer tidseffektiv process som;

  • Minimerar tid och kostnad för utbildning
  • Gör det enklare och effektivare förmedla specifika behov, uppdateringar och förändringar under ett pågående uppdrag
  • Ger det möjlighet att strukturerat kvalitetssäkra agentkompetens genom standardiserade digitala utbildningspaket, kunskapsprov och certifiering.

En kundserviceleverans är från ett kvalitetssäkringsperspektiv en fråga om strukturerade processer och flöden. Där kan en E-learning plattform redan i onboarding-fasen av ett uppdrag bidrar till förbättrad effektivitet och struktur.

I kommande inlägg återkommer vi kring ämnet E-Learning då vi tittar närmare på fördelarna i den praktiska tillämpningen.

Mona Rydén COO   

 

Vill du få nöjdare kunder och veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.