Kunskapsbank

Välkommen till H1:s kunskapsbank. På denna sida kommer vi på H1 att bygga upp en kunskapsbank för dig som vill lära dig mer och få värdefulla tips om allt från Kundservice och bästa-lösningar till prognostisering och hur du kan effektivisera arbetet i din kundtjänst.

När bör jag outsourca support eller kundtjänstverksamhet?

För att gå rakt på sak så finns det managementmässiga teorier om grunden till övervägande om outsourcing. Enligt boken ”Management, begrepp och modeller” av Bengt Karlöf och Fredrik Helin Lövingsson, kan dessa överväganden delas upp i...

Kan självbetjäning på webben tillsammans med chat skapa nöjdare kunder?

Mer än någonsin tävlar företag om att erbjuda den bästa kundserviceupplevelsen. Med tanken på att det är ett brett område så är det många faktorer som måste samspela för att skapa en bra totalupplevelse. Vi tänkte i en serie inlägg...

10 tips vid outsourcing eller egen etablering i Estland, Baltikum

Vi på H1 har parallellt med våra Svenska och Norska verksamheter, bedrivit outsourcad contact center verksamhet för våra Nordiska kunder ifrån Tallinn, Estland  sedan 2010. Under åren som gått har vi lärt oss massor om både fördelar och...

Mätning och uppföljning inom Kundservice

En av de saker vi på H1 kan riktigt bra är kundservice och för att hela tiden bli bättre lägger vi mycket tid på mätning och uppföljning. En bra kundservice hjälper sina kunder att hitta svar och lösningar på olika sorters utmaningar....

Att mäta kundlojalitet – hur du hanterar resultatet

Att sätta mål, mäta och analysera är viktigt, men du bör även ta hand om resultatet, för att kunna vidta rätt åtgärder i kundprocessen. I förra inlägget berättade vi om hur man kan använda sig av NPS för att mäta kundlojalitet....

Att mäta kundlojalitet – så går det till

Att jobba med kundlojalitet är en viktig del för att hålla en stadig nivå på försäljningen, men också för att kunna höja dessa nivåer. Idag kännetecknas marknaden av hård konkurrens, vilket gör det viktigt för företag och därmed...

Callcenter och företagskulturens betydelse för resultat och prestationer

Företagskulturen blir allt viktigare och viktigare inte bara för callcenters. Det handlar om företagets kärnvärden. Företagskulturen beskrivs ofta som symboler, ritualer mm, dvs det ska utgöra ett ramverk för hur individen ska bete sig i...

Outsourca kundtjänst – så upphandlar du contact center

Att outsourca kundtjänsten eller kundsupporten kan vara ett stort beslut för många företag. Många frågor om hur man upphandlar contact center lösningar dyker upp och sätta upp riktlinjerna för upphandlingen kan vara ett omfattande arbete...

5 tips – öka merförsäljningen i kundtjänst

Det finns en mängd olika sätt som en kundtjänstavdelning kan arbeta med merförsäljning och korsförsäljning utan att kunder känner att de blir påtvingade erbjudanden.   Merförsäljning handlar i första hand inte om att sälja i...

5 tips för en framgångsrik kundtjänst

Hur kunder upplever relationen med ett företag eller sin leverantör får allt större betydelse för kundnöjdheten enligt många undersökningar. Under åren har vi lärt oss massor om kundservice och hur en väl...

Effektivisera din kundtjänst och undvik över- och underbemanning

Vi inleder på temat prognostisering och bemanningsplanering som är en viktig hörnsten att ha full koll på för alla kundtjänst- och supportavdelningar. Syftet med Workforce management handlar om att ha en så exakt bemanning som möjligt vid...

Niklas Wakéus, Patric Huczkowski, Johan Karlsson, Mattias Lööv, Tom Pripp

Stämman beslutade att styrelsen ska minska antalet ledamöter i styrelsen. Styrelsen skall fortsättningsvis bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) omvaldes...

Vill du veta när vi lägger upp nya artiklar? Prenumerera på vårt nyhetsbrev

X