Ledning och styrelse

H1 Communication AB är ett ägarlett företag med fokus på långsiktighet, tillväxt och lönsamhet.

Vi ser till helheten, ett hållbart företagande måste vara långsiktigt hållbart utifrån flera perspektiv. Vår definition av ett hållbart företagande bygger på tre beståndsdelar: hållbara affärer, hållbara människor och hållbar miljö.

 

Läs mer om hållbart företagande

 

Ledning

Mattias Lööv

CEO/CFO

mattias.loov@h1.se

+4670 626 79 10

Mona Rydén

COO /Operativ chef

mona.ryden@h1.se

+4670 249 46 49

Malin Bragner

HR Manager

malin.bragner@h1.se

+4670 693 08 31

Stefan Rydén

Affärsanalys / WFM

stefan.ryden@h1.se

+4670 330 99 04

Styrelse

Mattias Lööv

Ledamot

Mona Rydén

Ledamot

Patric Huczkowski

Ledamot

Tom Pripp

Ordförande

Mattias Eriksson

Auktoriserad revisor