SV

Arbeta hos

Arbeta hos
SV

Ledning och styrelse

H1 Communication AB är ett ägarlett företag med fokus på långsiktighet, tillväxt och lönsamhet.

Vi ser till helheten, ett hållbart företagande måste vara långsiktigt hållbart utifrån flera perspektiv. Vår definition av ett hållbart företagande bygger på tre beståndsdelar: hållbara affärer, hållbara människor och hållbar miljö.

 

Läs mer om hållbart företagande

 

Ledning

Mona Silfver

CEO

mona.silfver@h1.se

Malin Bragner

HR Manager

malin.bragner@h1.se

Stefan Rydén

Affärsanalys / WFM

stefan.ryden@h1.se

Magnus Larsson

CIO

magnus.larsson@h1.se

Linus Hedén

Sales & Marketing Manager

linus.heden@h1.se

Marie Kågeman

COO

marie.kageman@h1.se

Styrelse

Mattias Lööv

Ordförande

Mona Silfver

Ledamot

Patric Huczkowski

Ledamot

Tom Pripp

Ledamot

Mattias Eriksson

Auktoriserad revisor