Ledning och styrelse

H1 Communication AB är ett ägarlett företag med fokus på långsiktighet, tillväxt och lönsamhet.

Vi ser till helheten, ett hållbart företagande måste vara långsiktigt hållbart utifrån flera perspektiv. Vår definition av ett hållbart företagande bygger på tre beståndsdelar: hållbara affärer, hållbara människor och hållbar miljö.

 

Läs mer om hållbart företagande

 

Ledning

Mattias Lööv

CEO/CFO

mattias.loov@h1.se

070-6267910

Mona Rydén

COO /Operativ chef

mona.ryden@h1.se

070-2494649

Patric Huczkowski

HR & Adm. Chef

patric.huczkowski@h1.se

070-5568661

Stefan Rydén

Affärsanalys / WFM

stefan.ryden@h1.se

070-3309904

Magnus Larsson

CIO

magnus.larsson@h1.se

070-6993935

Styrelse

Mattias Lööv

Ledamot

Mona Rydén

Ledamot

Patric Huczkowski

Ledamot

Tom Pripp

Ordförande

Mattias Eriksson

Auktoriserad revisor